DYLEM@TY - formularz zgłoszeniowy
Głównym celem projektu DYLEM@TY jest podniesienie poziomu wiedzy młodych użytkowników nowoczesnych technologii na temat zagrożeń oraz uświadomienie im roli pracy nad sobą w racjonalnym korzystaniu z nowych technologii. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatów z wykorzystaniem interaktywnej gry decyzyjnej „Rufus w opałach”. Gra ta pozwala zobaczyć, na jakie niebezpieczeństwa natrafia młody użytkownik nowoczesnych technologii i pokazuje, jak reagować w trudnych sytuacjach. Gracze, wcielając się w postać młodego bohatera, towarzyszą mu w jednym z wielu szkolnych dni i podejmują decyzje, które mają wpływ na dalszą rozgrywkę.
Dzieci podczas warsztatów będą pomagać głównemu bohaterowi - Rufusowi dokonać właściwych wyborów, by mógł bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii. Zajęcia są skierowane do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych.

Warsztat dla dzieci przewidziany jest w wymiarze 2 godzin dydaktycznych dla każdej klasy.

Przewidziane jest również szkolenie dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Projekt DYLEM@TY finansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

REALIZACJA WARSZTATÓW JEST PRZEWIDZIANA W OKRESIE WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2018.

Nazwa szkoły *
Your answer
Adres *
Your answer
Miasto *
Your answer
Liczba zgłaszanych klas *
Your answer
Łączna liczba uczniów w zgłaszanych klasach *
Your answer
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie udziału w projekcie *
Your answer
Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za współpracę przy projekcie *
Your answer
Adres poczty elektronicznej *
Your answer
Przejawy cyberprzemocy lub problemów związanych z nadużywaniem Internetu przez uczniów *
Prosimy i krótkie opisanie przejawów cyberprzemocy lub problemu związanego z nadużywaniem Internetu przez uczniów.
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service