Ewaluacja pracy nauczyciela w opinii Uczniów
Ocena pracy Liliany Sosnowskiej, nauczycielki historii, historii i społeczeństwa oraz informatyki w Zespole Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w roku szkolnym 2017/2018
1. Czy lubisz zajęcia z nauczanego przez nauczyciela przedmiotu? *
Zdecydowanie nie
Zdecydowanie tak
2. Czy zajęcia z tego przedmiotu są według Ciebie ciekawe? *
Zdecydowanie nie
Zdecydowanie tak
3. Który z poniższych elementów w największym stopniu wpływa na ciekawość tych zajęć? *
Można wybrać kilka opcji.
Required
4. Które z metod nauczania są najczęściej stosowane na zajęciach? *
Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
nigdy
rzadko
czasami
zazwyczaj
często
zawsze
wykład
ćwiczenia indywidualne
prezentacje multimedialne interaktywne
mapy myśli
praca z podręcznikiem
praca z mapą, z tekstem źródłowym
ćwiczenia interaktywne
dyskusja
burza mózgów
zajęcia praktyczne
praca w grupach, parach
5. Które z metod nauczania wpływają najlepiej na przyswajanie materiału z tego przedmiotu? *
nigdy
rzadko
czasami
zazwyczaj
często
zawsze
wykład
ćwiczenia indywidualne
prezentacje multimedialne interaktywne
mapy myśli
praca z podręcznikiem
praca z mapą, z tekstem źródłowym
ćwiczenia interaktywne
dyskusja
burza mózgów
zajęcia praktyczne
praca w grupach, parach
Wiersz 12
6. Jakie inne metody nauczania dobrze wpływają na przyswajanie materiału z tego przedmiotu?
Pytanie nieobowiązkowe.
Your answer
7. Co szczególnie podoba Ci się w realizowanych zajęciach?
Pytanie nieobowiązkowe.
Your answer
8. Co szczególnie nie podoba Ci się w realizowanych zajęciach?
Pytanie nieobowiązkowe.
Your answer
9. Jak oceniasz swoją wiedzę z zakresu realizowanych zajęć z tego przedmiotu? *
Negatywna
Pozytywna
10. Ile przeciętnie godzin tygodniowo przeznaczasz na naukę tego przedmiotu?
Można udzielić jednej odpowiedzi.
11. Czy uważasz, że poświęcasz wystarczająco dużo czasu na naukę tego przedmiotu?
Można udzielić jednej odpowiedzi.
12. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących sposobu oceniania uczniów przez nauczyciela. *
Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
Zawsze
Zazwyczaj
Czasami
Rzadko
Nigdy
Nauczyciel ocenia wszystkich sprawiedliwie
Znam kryteria oceniania stosowane przez nauczyciela
Nauczyciel informuje mnie o wystawianych ocenach
Nauczyciel omawia ze mną wystawiane oceny
13. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela.. *
Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
Zawsze
Zazwyczaj
Czasami
Rzadko
Nigdy
Nauczyciel jest przygotowany na zajęcia.
Prowadzone zajęcia i sposób wykładu jest zrozumiały.
Czas na zajęcia jest właściwie wykorzystywany.
Zajęcia łączą teorię z praktyką.
Atmosfera na zajęciach sprzyja nauce.
Nauczyciel naucza polimetodycznie, stosując różnorodne metody nauczania.
14. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących stosunku nauczyciela do uczniów. *
Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
Zawsze
Zazwyczaj
Czasami
Rzadko
Nigdy
Nauczyciel jest otwarty na pomysły uczniów.
Nauczyciel zachęca do aktywnego udziału w zajęciach
Nauczyciel utrzymuje pozytywną atmosferę na zajęciach
Nauczyciel jednakowo traktuje wszystkich uczniów
15. Czy według Ciebie lekcje są stresujące? *
Zdecydowanie nie
Zdecydowanie tak
16. Jak ogólnie oceniasz zajęcia z tego przedmiotu? *
Zdecydowanie negatywnie
Zdecydowanie pozytywnie
17. Czy uczestnictwo w w/w zajęciach umożliwiło Tobie zdobycie nowej wiedzy teoretycznej, umiejętności oraz rozwój osobitsty? *
Zdecydowanie nie
Zdecydowanie tak
18. Czy Nauczyciel posiada kompetencje w zakresie realizowanych zadań edukacyjnych? *
Zdecydowanie nie
Zdecydowanie tak
19. Czy Nauczyciel rzetelnie przekazywał wiedzę? *
Zdecydowanie nie
Zdecydowanie tak
20. Czy Nauczyciel komunikował się z Tobą w sposób zadowalający? *
Zdecydowanie nie
Zdecydowanie tak
21. Czy Nauczyciel wykorzystywał / polecał/ udostępniał materiały edukacyjne, które pomagały w efektywnym przyswajaniu wiedzy? *
Zdecydowanie nie
Zdecydowanie tak
22. Twoja ogólna ocena zajęć edukacyjnych pod względem merytorycznym, zasobów edukacyjnych oraz kompetencji Nauczyciela.  *
Zdecydowanie negatywna
Zdecydowanie pozytywna
23. Czy masz jakieś propozycje zmian w sposobie prowadzenia zajęć przez Nauczyciela?
Your answer
24. Oceń zasoby edukacyjne wykorzystywane / polecane / udostępniane przez Nauczyciela.
Your answer
25. Oceń pracę Nauczyciela.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service