El formulario "Pesca recreativa a la Costa Brava" ya no acepta respuestas.Intenta ponerte en contacto con el propietario del formulario si crees que se trata de un error.
Aquest breu formulari pretén recollir informació sobre certs aspectes de la pesca recreativa que es practica a la costa catalana, i especialment en els Parcs Naturals del Cap de Creus i Illes Medes-Montgrí i zones adjacents.
Aquest formulari és totalment anònim. Les dades seran utilitzades únicament per a finalitats científiques portades a terme per la Universitat de Girona i finançades pel programa MedPan.
Contesti només les preguntes relatives al tipus de pesca que practica.
Gràcies per la seva col·laboració.

Este breve formulario pretende recoger información sobre ciertos aspectos de la pesca recreativa llevada a cabo en la costa catalana, y especialmente en los Parques Naturales del Cap de Creus e Islas Medes-Montgrí y zonas adyacentes.
Este formulario es totalmente anónimo. Los datos serán únicamente utilizados para finalidades científicas llevadas a cabo por la Universidad de Girona y financiadas por el programa MedPAN.
Conteste solamente las preguntas relativas al tipo de pesca que practica
Gracias por su colaboración.

Sexe
Sexo
Lloc de residència
Lugar de residencia
Your answer
Nacionalitat
Nacionalidad
Your answer
Llocs on va a pescar habitualment (indicar la població, per exemple: Roses, Cadaqués, Llançà, Port de la Selva, Estartit, l'Escala, etc.)
Lugares donde va a pescar habitualmente (indicar la población, por ejemplo: Roses, Cadaqués, Llançà, Port de la Selva, Estartit, l'Escala, etc.)
Your answer
Port esportiu en el que té amarrada la seva embarcació (si s'escau)
Puerto deportivo en el que tiene amarrada su embarcación (en su caso)
Your answer
Tipus de pesca que practica
Tipo de pesca que practica
Modalitat/s de pesca que practica des d'EMBARCACIÓ (escollir un màxim de 3 modalitats)
Modalidad/es de pesca que practica desde EMBARCACIÓN (escoger un máximo de 3 modalidades)
Modalitats/s que practica des de COSTA (escollir un màxim de 3 modalitats)
Modalidad/es que practica desde COSTA (escoger un máximo de 3 modalidades)
Modalitat/s de pesca que practica des de KAYAK (escollir un màxim de 2 modalitats)
Modalidad/es de pesca que practica desde KAYAK (escoger un máximo de 2 modalidades)
Només pescadors d'EMBARCACIÓ: Indicar els esquers que utilitza amb més freqüència (indicar un màxim de 3 esquers)
Sólo pescadores de EMBARCACIÓN: Indicar el tipo de cebo que utiliza con más frecuencia (indicar un máximo de 3 cebos)
Només pescadors de COSTA: Indicar els esquers que utilitza amb més freqüència (indicar un màxim de 3 esquers)
Sólo pescadores de COSTA: Indicar el tipo de cebo que utiliza con más frecuencia (indicar un máximo de 3 cebos)
Només pescadors de KAYAK: Indicar quin tipus d'esquer utilitza (indicar màxim 3 esquers)
Sólo pescadores de KAYAK: Indicar qué tipo de cebo utiliza (indicar máximo 3 cebos)
Your answer
Estaria vostè disposat a utilitzar exclusivament esquers nadius de la Mediterrània (no importats)? Per exemple, canviar el cuc coreà o l'americà, per la llombriu que es recull a la Mediterrània?
¿Estaría usted dispuesto a utilizar exclusivamente cebos nativos del Mediterráneo (no importados)? ¿Por ejemplo, cambiar el gusano coreano a el americano, por la lombriz que se extrae en el Mediterráneo?
Pes del plom que sol utilitzar / Peso del plomo que suele utilizar
En el darrer apartat "Otro", indicar siusplau (si s'escau) un altre tipus de plom (amb el corresponent pes) com l'utilitzat en el curricà de fons i de superficie.
Estaria vostè disposat a utilitzar alternatives als ploms convencionals, fabricats amb altres materials degradables/no contaminants? (per exemple substituir els ploms per: pedres, ferro, ceràmica, etc.)
¿Estaría usted dispuesto a utilizar alternativas a los plomos convencionales, fabricados con otros materiales degradables/no contaminantes? (por ejemplo substituir los plomos por: piedras, hierro, cerámica, etc.)
Ploms de pedra (Rockbomb)
Tipus d'ham que sol utilitzar / Tipo de anzuelo que suele utilizar
En el darrer apartat "Otro", indicar sisplau quin tipus d'ham sol utilitzar més ("rectes"; "pico de loro (o curvats)"; en forma de "J"; etc.)
Ham / Anzuelo CIRCULAR
Indiqui el material dels hams que sol utilitzar amb més freqüència
Indique el material de los anzuelos que utiliza con más frecuencia
Freqüència en la pèrdua del baix de línia (plom, fil, hams) per sortida de pesca
Frecuencia en la pérdida del bajo de línea (plomo, hilo, anzuelos) por salida de pesca
Quantes sortides de pesca a l'any realitza aproximadament?
¿Cuántas salidas de pesca al año realiza aproximadamente?
Indicar les 3 espècies que més captura per modalitat de pesca (p.ex. Jigging: déntol, Cap roig, pagre; Pesca de fons: serrà, guiula, càntara; etc.)
Indicar las 3 especies que más captura por modalidad de pesca (p.ej. Jigging: dentón, cabracho, pargo; Pesca de fondo: serrano, doncella, chopa; etc.)
Your answer
Quines d'aquestes espècies captura amb més freqüència? (triar un màxim de 3 espècies)
¿Cuáles de éstas especies captura con más frecuencia? (elegir un máximo de 3 especies)
Relació esquer-tipus de captura: de les espècies escollides en la pregunta anterior, indicar els tipus d'esquer més utilitzats (Exemple: Guiulia: coreà; Pagre: calamar; Déntol: artificial jigging; etc.)
Relación cebo-tipo de captura: de las especies escogidas en la pregunta anterior, indicar los cebos más utilizados (Ejemplo: Doncella: coreano; Pargo: calamar; Dentón: artificial jigging; etc.)
Your answer
Només pescadors SUBMARINS: amb quina freqüència es produeix la pèrdua de la varilla? (p.ex. quan queda enganxada en un forat o quan falla la unió amb el fusell)
Sólo pescadores SUBMARINOS: ¿con qué frecuencia se produce la pérdida de la varilla? (p.ej. cuando se dispara en un agujero y el arpón queda clavado, cuando falla la unión con el fusil, etc.)
Estàs interessat a col·laborar un xic més en el projecte amb els teus coneixements? Si és així, deixa el teu nom i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu
¿Estás interesado en colaborar un poco más allá en el proyecto con tus conocimientos? Si es así, déjanos tu nombre y correo electrónico y contactaremos contigo
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms