Onderwijsavonden: 7 x INSPIRATIE - Meld je aan!
Ook dit schooljaar organiseert het NIVOZ weer een aantal inspirerende onderwijsavonden met lezingen van prominente sprekers.
Een ideale manier om kennis te maken en aan uitgangspunten van de nieuwe onderwijspraktijk te proeven. De avonden zijn toegankelijk voor iedereen, maar maken tevens onderdeel uit van het leertraject Pedagogisch Tact .

Op 27 september opende Luc Stevens de reeks, op 9 november gevolgd door Sieneke Goorhuis-Brouwer.
Op 11 januari, 29 februari, 21 maart, 26 april en 20 juni zijn de overige vijf avonden die alle plaatsvinden op landgoed De Horst in Driebergen.
De aanvangstijd is 19.00 uur (vanaf half zeven inloop). De entree voor een losse avond bedraagt 25 euro. Voor groepen van acht is er op een losse avond een groepskorting van 25%.
Er is een passe-partout voor alle avonden voor een individu te verkrijgen voor 100 euro.

Aanmelden kan via onderstaand formulier. Plaats een vink in het juiste vakje.
Wilt u een passe-partout voor alle avonden? Zet dan een vinkje bij 'aanwezig' op alle data.

LET OP: Na aanmelding ontvangt u een factuur op het genoemde adres. Er is ook een mogelijkheid om 25 euro aan de deur betalen.
Desgevraagd sturen we u vervolgens nog een factuur na.

Hartelijk dank.

Woensdag 11 januari 2012: Ferre Laevers - De kracht van een procesgerichte benadering in het perspectief van talentontwikkeling en excellentie *
Het constructivisme zet al een tijdlang de toon als het over onderwijsvisies gaat. Voor sommigen heeft het zelfs zijn beste tijd gehad. Dat laatste is een misvatting. Het is immers mooi om te zien hoe nu pas de implicaties van het constructivisme wereldwijd zichtbaar worden. De paradigmashift die het met zich meebrengt is zich nu pas te volle aan het manifesteren. Als het gaat over onderwijsaanpak zien we meer dan ooit het belang beklemtoond worden van interactie in coöperatief leren, van participatie van kinderen in een open-framework-benadering, van klasklimaat als bedding, van confrontatie met complexe praktijk… Als het gaat over de output zet het talentenverhaal ons aan om leren in de diepte te onderscheiden van oppervlakkig leren en om kinderen waarderend tegemoet te komen en zo het deficit model achter ons te laten. De procesgerichte benadering van het E.G.O. sluit naadloos aan bij de grote stromingen van vandaag.
Required
Woensdag 29 februari 2012: Bas Levering - Hoe de pedagogiek uit school en opleiding verdween en wat er daarna overbleef *
Het is veertig jaar geleden dat aan Nederlandse universiteiten de schoolpedagogiek definitief door en op Amerikaanse leest geschoeide onderwijskunde werd verdrongen. Je zou wensen dat er aan die tocht door de woestijn met al zijn beproevingen nu een einde is gekomen, maar we kunnen helaas moeilijk beweren dat anno 2012 het beloofde land lonkt. De belangrijkste ambitie van die onderwijskunde, het vervangen van de altijd onberekenbare persoon van de leerkracht door bewezen effectieve methoden, heeft zich inmiddels tot ver buiten het onderwijsveld verspreid. De kritiek op het huidige onderwijs is massief, maar dat betekent niet dat het roer om gaat. Is het werkelijk zo erg als het lijkt, of zijn er toch ook positieve ontwikkelingen te melden? Wat zou het voor leerkracht en leerling betekenen als de pedagogiek op een eigentijdse manier in de opleiding en dus in de school zou worden teruggebracht? Bas Levering verzamelde zijn methodologische stukken uit de afgelopen jaren onder de titel Praktische pedagogiek als theoretisch probleem (Amsterdam: SWP, 2010). In het tiende en laatste hoofdstuk fileert hij ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs onder de titel: ‘Het motivatieprobleem is nog lang niet opgelost.’
Required
Woensdag 21 maart 2012: Ludo Heylen - Perspectief nemen. De kern van leerkracht zijn *
Prestaties van leerlingen op school worden voor 50% bepaald door leerling kenmerken. Dat is zeer aannemelijk, maar minder evident is dat 30% van de groei in resultaten rechtstreeks afhankelijk is van de kwaliteit van het handelen van de leerkracht. Klasgrootte, klasinrichting, methodes, peers, zelfs familiale context spelen telkens slechts marginaal mee voor maximaal 5% tot 10% zo blijk uit een onderzoek van John Hattie (2003). Nochtans zien we dat onderwijsbeleid in scholen net heel vaak focust op deze marginale verschijnselen terwijl de echte leerwinst te halen is bij excellente leerkrachten. Excellente leerkrachten zijn leerkrachten die het perspectief van het kind/de student meenemen in heel hun handelen . Onderwijs draait om ontwikkelingen bij kinderen, om aansluiting zoeken bij wat kinderen nodig hebben, wat kinderen uitdaagt, wat kinderen boeit. Dit perspectief nemen is niet zo evident voor student-leerkrachten, zo blijkt uit eigen onderzoek. Ze lijken opgeleid om controlerend voor een groep te staan. In deze bijdrage staan we stil bij de mogelijkheden van perspectief nemen en de impact op kinderen. We laten zien hoe perspectief nemen het verschil kan maken binnen onderwijs.
Required
Donderdag 26 april 2012: Martine Delfos - Pubers en communiceren *
Martine Delfos is geschoold op twee vakgebieden, klinische psychologie en Franse taal- en letterkunde. Deze terreinen heeft ze in haar proefschrift (1999) met elkaar verbonden door onderzoek te doen naar rouwverwerking bij Franse schrijvers. Naast haar oorspronkelijke wetenschappelijke werk en haar vruchtbare schrijverschap, staat zij mensen concreet bij in haar therapeutische praktijk en met (na)scholing voor allerlei professionals. Zij is onder andere gespecialiseerd in relatietherapie, autisme en eetstoornissen. De laatste jaren staat zij veel in de belangstelling, omdat zij zich nadrukkelijk bezighoudt met het gedrag van pubers en het daar aan gerelateerde gedrag van opvoeders (ouders en leerkrachten). Zo schreef ze onder andere twee boeken over hoe opvoeders en kinderen met elkaar in gesprek kunnen komen en blijven. De positieve effecten én de risico’s van gaming behandelde ze in Let’s game, een boek voor ouders en hun gamende kinderen. In deze bijdrage zal ze haar toehoorders handvatten geven om puberende leerlingen beter te begrijpen en daarmee hun eigen gedrag ten opzichte van deze jongeren beter te kunnen bepalen.
Required
Woensdag 20 juni 2012: Beate Letschert - Ermutigung, een pedagogisch principe *
Ermutigung is een veelomvattende term. Het betekent stimulans, bemoediging. Leraren proberen uit hun leerlingen te halen wat er in zit. Daar heb je gemotiveerde en betrokken leerlingen voor nodig. Motivatie en betrokkenheid, hoe spreek je dat aan? Beate Letschert laat leraren zien hoe voor de hand liggend het antwoord is: bemoediging. Maar dan met een andere inhoud dan het schouderklopje, het “goed zo” of “dat kan je wel”. Vanuit een systematische analyse van wat hem goed lukt leert Beate diezelfde leraar te zien waarom hém iets niet lukt. Bijvoorbeeld: de leerlingen gemotiveerd en geconcentreerd houden. Dat zit ‘m niet in ‘prijzen of niet-prijzen’, maar in hoe een leraar over zichzelf en zijn leerling denkt. Via de blik van Beate ga je echt anders naar leerlingen kijken. Beate Letschert zal tevens reciteren uit haar boek “Dennis, de schrik van de school”. Het is een probleem van alle tijden en alle leraren krijgen er wel een keer mee te maken: lastige, storende leerlingen. Dergelijke leerlingen kunnen het leven van hun leraren behoorlijk zuur maken en sommige leraren gaan er zelfs aan onderdoor. Je zou haast vergeten dat de situatie ook voor de betreffende leerlingen niet prettig is. Veelal beschikken deze kinderen uitsluitend over destructieve middelen om aandacht te krijgen. Het ontbreekt hen aan vaardigheden om op een positieve, meer coöperatieve manier de leraar en de klas tegemoet te treden. Ze zijn eraan gewend geraakt om op ongewenst gedrag te worden aangesproken, om door middel van storend gedrag aan invloed te winnen en om van alle kanten bekritiseerd te worden. Beate Letschert trof ook zo’n leerling, Dennis. Hij introduceerde zichzelf bij de eerste les als: “Hallo, ik ben de schrik van de school”. Het boek dat voortkwam uit haar ervaringen met Dennis en zijn klas, draagt dezelfde titel. Het is bedoeld voor leraren in opleiding en leraren in de praktijk. De boodschap van het boek is ook geschikt voor het voortgezet onderwijs, zoals professor Luc Stevens in het voorwoord aangeeft. Bovendien is het boek een interessante bron voor ouders die kan helpen bij de uitdagende opgave van opvoeden en onderwijzen.
Required
De betaling verzorg ik.... *
Required
Naam *
Your answer
Organisatie-school *
Your answer
Aantal personen *
Your answer
Straatnaam, nummer, postcode en woonplaats *
Your answer
E-mailadres *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service