Скала ставова за студенте
У току је реализација билатералног пројекта, у сарадњи нашег Факултета са Педагошким факултетом у Копру, Совенија. У том циљу трагамо за ставовима студената о могућностима подизања квалитета универзитетске наставе.
Молимо Вас да објективно попуните ову скалу и тиме дате свој допринос развоју поменутог пројекта. За сваку понуђену тврдњу треба да изнесете свој став, тако што ћете знаком X потврдити Ваш избор за један од понуђених одговора: слажем се у потпуности, слажем се, не знам, не слажем се, уопште се не слажем.
1. On line настава може да побољша квалитет наставе на факултету.
Слажем се у потпуности
Слажем се
Не знам
Не слажем се
Уопште се не слажем
1. ред
2. Оn line учење може помоћи студентима да лакше и брже савладају наставне садржаје.
Слажем се у потпуности
Слажем се
Не знам
Не слажем се
Уопште се не слажем
1. ред
3. Интеракција студената са наставним садржајима активира њихове мисаоне способности, а усвајање знања је знатно успешније.
Слажем се у потпуности
Слажем се
Не знам
Не слажем се
Уопште се не слажем
1. ред
4. Мултимедијално представљање садржаја који су интерактивни, омогућава студентима боље разумевање и лакше учење.
Слажем се у потпуности
Слажем се
Не знам
Не слажем се
Уопште се не слажем
1. ред
5. Добро је да студенти имају домаће задатке који подразумевају самостални, креативни, истраживачки рад и примену знања у конкретним ситуацијама значајним за њихов будући професионални рад.
Потпуно се слажем
Слажем се
Не знам
Не слажем се
Уопште се не слажем
1. ред
6. Наставни модел у ком студенти код куће користе технологију за гледање видео лекција, објашњења и демонстрација може их додатно мотивисати за учење и стицање нових, квалитетних знања.
Потпино се слажем
Слажем се
Не знам
Не слажем се
Уопште се не слажем
1. ред
7. Када наставник путем видео лекција – видео предавања, реализује наставу, подстиче студенте на активност.
Потпуно се слажем
Слажем се
Не знам
Не слажем се
Уопште се не слажем
1. ред
8. Употреба ИК технологије у настави има предности у погледу индивидуализације наставе.
Потпуно се слажем
Слажем се
Не знам
Не слажем се
Уопште се не слажем
1. ред
9. У оквиру факултетске наставе значајно је да се пажње ставља на студенте, те да се фокус с поучавања помери на учење.
Потпуно се слажем
Слажем се
Не знам
Не слажем се
Уопште се не слажем
1. ред
10. Када наставник фронталним обликом рада реализује наставу, не подстиче студенте на активност и размишљање о садржајима који се обрађују јер они само пасивно слушају.
Потпуно се слажем
Слажем се
Не знам
Не слажем се
Уопште се не слажем
1. ред
11. Студенте у оквиру наставе треба припремити за рад у групи, доношење одлука и критички приступ проблему.
Потпуно се слажем
Слажем се
Не знам
Не слажем се
Уопште се не слажем
1. ред
12. Значајно је да студент добије прилику за сарадњу с професором, поставља му питања и тражи помоћ при раду.
Потпуно се слажем
Слажем се
Не знам
Не слажем се
Уопште се не слажем
1. ред
13. Заједничким активностима са наставницима, студенти се додатно мотивишу за учење и стицање нових знања.
Потпуно се слажем
Слажем се
Не знам
Не слажем се
Уопште се не слажем
1. ред
14. Студентима је значајно да наставне садржаје савладавају властитим темпом, на начин који њима најбоље одговара.
Потпуно се слажем
Слажем се
Не знам
Не слажем се
Уопште се не слажем
1. ред
15. На које начине може да се користи ИКТ у настави на факултету:
Your answer
16. Шта је по вашем мишљењу Flipped Classroom (Инвертована учионица, Изокренута учионица, Изврнута учионица):
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms