Zgłoszenie na cykl szkoleń OnLine: Zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel
Zapis na cykl nie zobowiązuje do wzięcia udziału w każdym webinarium.

Płatność za udział w webinarze należy wnieść w terminie do 2 dni przed udziałem w tym webinarze na konto Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Santander Bank S.A. nr 15 1090 2369 0000 0006 0207 5648

Link z dostępem do pokoju webinarowego zostanie wysłany w wiadomości przesłany na wskazane konto poczty elektronicznej
Harmonogram cyklu:
25.06.2020, od godz. 10:30 (210 min)
Tworzenie formuł na potrzeby analizy danych - Nazwy zakresów w formułach - Raportowania z zastosowaniem funkcji warunkowych i funkcji wyszukiwania - Rozwiązywanie problemów z formułami - Wzbogacanie formuł za pomocą funkcji
29.06.2020, od godz. 10:30 (210 min)
Pobieranie i analiza warunkowa danych - Kwerendy źródeł danych i dane zewnętrzne - Sortowanie i filtrowanie - Wprowadzanie kryteriów wyszukiwania rekordów - Tworzenie filtrów zaawansowanych
30.06.2020, od godz. 10:30 (210 min)
Analizowanie danych finansowych i statystycznych - Tworzenie tabel na potrzeby analizy danych - Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
02.07.2020, od godz. 10:30 (210 min)
Techniki i narzędzia do analizowania danych - Formatowanie warunkowe - Grupowanie danych i sumy częściowe - Operacje na tekście - Formatowanie liczbowe i niestandardowe
06.07.2020, od godz. 10:30 (210 min)
Śledzenie trendów i dokonywanie prognoz - Wizualizowanie danych za pomocą wykresów - Sprawdzanie poprawności danych i analiza błędów - Ochrona danych - Makra i wstęp do VBA - Używanie języka VBA do analizowania danych
Dane osobowe Zgłaszającego się
Dane są niezbędne do udokumentowania Państwa uczestnictwa w szkoleniu OnLine oraz do wystawienia zaświadczenia po zrealizowanym szkoleniu;
Imię i nazwisko *
Imię i Nazwisko będzie widoczne na liście uczestników, która będzie udostępniona tylko prowadzącemu oraz dla organizatora szkolenia; Imię i nazwisko staje się także dostępne dla innych uczestników z chwilą podjęcia dialogu
Adres e-mail *
właściwy dla osoby biorącej udział w szkoleniu OnLine
Adres e-mail *
właściwy dla reprezentowanej Placówki
Nabywca
W tej sekcji należy podać właściwe dane do wystawienia faktury
Pełna nazwa (podmiotu) Nabywcy *
Adres Nabywcy (ulica/osiedle nr) *
Adres Nabywcy (kod pocztowy, miejscowość) *
NIP Nabywcy *
Zgoda na otrzymanie faktury drogą mailową *
Odbiorca
Jeżeli dane Odbiorcy są zgodne z danymi Nabywcy pola w tej sekcji można pozostawić bez wypełnienia
Czy dane Odbiorcy są takie same jak Nabywcy? *
Dane Odbiorcy
Nazwa Odbiorcy, adres (ulica/osiedle nr, kod pocztowy, miejscowość), inne dane (np. kontaktowe)
Oświadczenia
Zgłoszenie udziału w szkoleniu OnLine poprzez wypełnienie elektronicznego zgłoszenia wymaga odniesienia się do następujących oświadczeń:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją szkolenia OnLine* *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu związanych z realizacją szkolenia OnLine (administratorem danych osobowych jest organizator szkolenia). Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Rozumiem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczy tylko danych osobowych zawartych w tym formularzu.
Znajomość i akceptacja warunków dokonania Zgłoszenia *
Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu OnLine wskazywane w polityce bezpieczeństwa (https://myownconference.pl/privacy-policy.php) oraz polityce cookies (https://myownconference.pl/cookies-policy.php) środowiska MyOwnConference.
Zgoda na otrzymywanie informacji
Wyrażam zgodę na dalsze otrzymywanie informacji z objętego zakresu tematycznego szkolenia OnLine, a także informacji o charakterze handlowym w zakresie organizowanych szkoleń, kursów, webinarów, lekcji otwartych i konferencji. Zgoda dotyczy możliwości otrzymywania takich informacji drogą elektroniczną (na podane w formularzu "adresy e-mail") od Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała. Rozumiem, że konieczność oczekiwania wyrażenia takiej zgody jest konsekwencją obowiązywania ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy