Dotazník pro obyvatele obce Bořetice
Vážení spoluobčané,

naše obec zpracovává aktualizaci programu rozvoje, ve kterém chceme ověřit vize budoucnosti obce a přizpůsobit rozvojové činnosti na období 2024 - 2028.

V rámci tvorby programu rozvoje považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory a prosíme proto o zodpovězení následujících otázek. Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro aktualizaci programu rozvoje a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. 

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.      

Zastupitelstvo obce Bořetice
                       

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Jak se Vám v obci žije?
Clear selection
2. Pokuste se zhodnotit prostředí a služby v obci
Každý bod oznámkujte jako ve škole známkami 1–5 dle toho, jak jste s ním spokojeni.
1
2
3
4
5
Nevím
Pracovní příležitosti
Příležitosti pro podnikání
Možnosti kulturního vyžití
Možnosti sportovního vyžití
Služby pro seniory
Úroveň zdravotní péče
Dostupnost zdravotní péče
Dostupnost / fungování mateřské školy
Dostupnost / fungování základní školy
Dostupnost volnočasových aktivit pro děti (zájmové kroužky apod.)
Kvalita bydlení
Možnosti pro výstavbu rodinných domů
Možnosti nakupování
Podmínky pro cestovní ruch
Množství a kvalita zeleně
Klid v obci (1: ticho - 5: hluk)
Čistota ovzduší
Čistota vod
Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
Spokojenost s fungováním sběrného dvora a jeho obsluhy
Celkový vzhled obce
Úroveň dopravní infrastruktury (silnice)
Dopravní obslužnost veřejnou dopravou
Možnosti parkování
Úroveň technické infrastruktury (odkanalizování, zásobování vodou a plynem, elektrickou energií)
Bezpečnost v obci
Občanské soužití, sousedské vztahy
Clear selection
3. Pokuste se zhodnotit fungování samosprávy obce
Každý bod oznámkujte jako ve škole známkami 1-5 dle toho, jak jste s ním spokojeni.
1
2
3
4
5
Nevím
Spokojenost s činností obecního úřadu, kvalita práce, ochota a komunikace pracovnic úřadu obce
Kvalita práce, ochota a komunikace starosty obce
Kvalita práce, ochota a komunikace místostarosty obce
Kvalita práce, ochota a komunikace ostatních členů rady obce, členů zastupitelstva obce
Spokojenost s fungováním obecní knihovny
Spokojenost s fungováním hasičské zásahové jednotky
Spokojenost s fungováním kulturní komise obce
Spokojenost s fungováním komise pro životní prostředí
Spokojenost s fungováním stavební komise obce
Spokojenost s kvalitou práce pracovníků služeb obce
Clear selection
4. Co konkrétně Vám v obci nejvíce chybí?
(Uveďte maximálně 3 odpovědi)
5. Jakými způsoby získáváte informace o dění v obci?
Využívám pravidelně
Občas využívám
Nevyužívám
Osobně na obecním úřadě
Vývěsky, úřední deska
Rozhlas
Zpravodaj
Webové stránky
Sociální sítě, FB, Instagram
YouTube kanál Bořetický zpravodaj
Jiné:
Clear selection
5.1. Pokud vám některé způsoby komunikace chybí, tak uveďte které:
6. Jaké jsou podle vašeho názoru mezilidské vztahy v obci?
Clear selection
7. Jak by se měla obec v rámci nynějšího katastru dále rozrůstat?
K 31. 12. 2022 měla obec 1 321 obyvatel.
Clear selection
8. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na jaké investice byste je přednostně využil/a?
Vyberte maximálně 3 možnosti.
9. Zhodnoťte spolupráci spolků s obcí a činnost spolků v obci
Velmi dobrá
Spíše dobrá
Ani dobrá ani špatná
Spíše špatná
Velmi špatná
SDH Bořetice
Myslivecký spolek
Rybářský spolek
Tenisový klub
3G Centrum
TJ Sokol Bořetice
Republika Kraví hora
Mužský soubor Svodničan
Clear selection
10. Co konkrétně Vám v obci nejvíce vadí?
Uveďte maximálně 3 odpovědi.
11. Jaké konkrétní zařízení Vám v obci chybí?
Vyberte maximálně 2 odpovědi.
12. Jste?
Clear selection
13. Váš věk?
Clear selection
14. Jaké je složení  Vaší domácnosti?
Clear selection
15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Clear selection
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Děkujeme za vyplnění.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy