Formularz zgłoszeniowy na spotkanie edukacyjne "Weź władzę w swoje ręce!" 24 czerwca we Wrocławiu (Infopunkt Nadodrze, Łokietka 5, godz. 17:00-21:00)
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka zapraszają związanych z organizacjami pozarządowymi działaczy i działaczki społecznych, aktywistów i aktywistki na warsztat "Weź władzę w swoje ręce!".

Partnerem lokalnym spotkania jest Akcja Miasto.

Dla osób z Dolnego Śląska, spoza Wrocławia, przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu do wysokości biletów PKP/PKS.

Spotkania edukacyjne mają na celu wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz osób z nimi współpracujących, w prowadzonych, w tym planowanych działaniach strażniczych, czyli aktywnościach w zakresie kontroli obywatelskiej władz publicznych.

Więcej informacji o zasadach przetwarzania na www.stanczyk.org.pl/lpbcrodo

Regulamin udziału w spotkaniach www.stanczyk.org.pl/lpbcregulamin
1. UWAGA: TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 21 czerwca. *
Niestety, liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w spotkaniu zostaniesz poinformowany/a w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, z jednej organizacji zaproszone zostaną maksymalnie 2 osoby. Wraz z informacją o zaproszeniu na spotkanie, otrzymasz formularze uczestnika/uczestniczki oraz organizacji, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i przynieść na spotkanie.
2. Imię *
Nazwisko *
Płeć *
Podkreślamy, że dana jest wymagana ze względów sprawozdawczych w programie POWER 2014-2020
3. E-mail *
4. Numer telefonu *
5. Nazwa organizacji pozarządowej: *
Podaj nazwę organizacji pozarządowej, z której ramienia będziesz uczestniczyć w spotkaniu. Organizacje pozarządowe to m.in.: fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe.
6. Oświadczam, że ww. organizacja chce przystąpić do bezpłatnego udziału w spotkaniu i korzystania z doradztwa w projekcie. I jestem upoważniony/a do zgłoszenia organizacji do projektu. *
Jeśli nie jesteś upoważniony/a (np. z racji pełnienia funkcji w zarządzie), ale wiesz, że osoby upoważnione potwierdzą zgłoszenie organizacji, to zaznacz drugą odpowiedź, podeślemy Ci formularz zgłoszenia na maila. Brak przystąpienia organizacji - wyklucza uczestnictwo w projekcie.
7. Dlaczego chcesz wziąć udział w spotkaniu? Jakie masz w związku z nim oczekiwania i potrzeby? Czego chcesz się dowiedzieć? *
8. W ramach naszego projektu uczestnikom spotkań i ich organizacjom gwarantujemy bezpłatne wsparcie merytoryczne i prawne. Napisz, w jakim obszarze potrzebujesz wsparcia, skontaktujemy się z Tobą po spotkaniu. *
9. Zaznacz, które z poniższych działań/określeń pasuje do opisu Twojej organizacji: *
Celem jest weryfikacja czy Twoja organizacja prowadzi choćby pobocznie wobec swojej głównej działalności działania o charakterze kontroli obywatelskiej wobec władz. Zaznacz wszystko co pasuje.
Required
Prosimy o wskazanie przykładów prowadzenia działalności strażniczej *
Celem jest weryfikacja czy Twoja organizacja prowadzi choćby pobocznie wobec swojej głównej działalności działania o charakterze kontroli obywatelskiej wobec władz. Podaj jakieś przykłady aktywności, obrazujące co zostało zaznaczone powyżej.
10. Opisz swoje dotychczasowe doświadczenie w działaniach kierowanych wobec władz publicznych. *
Chodzi o wszelkie doświadczenia (w tym z planowania), które kwalifikują się jako prowadzenie działań o charakterze kontrolnym, czyli działań strażniczych (nawet pobocznie wobec głównych działań lub celu działania). Jeśli uczestniczyłeś w działaniach Twojej organizacji z pyt. 9 - wskaż to.
11. Jeśli masz specjalne potrzeby wymagające minimalizacji barier (np. związane z niepełnosprawnością lub z innymi godzinami spotkania), napisz nam o tym. *
Jeśli nie masz - wpisz - nie.
12. Jeśli mieszkasz poza miastem, w którym organizowane jest spotkanie, możesz ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na spotkanie do wysokości biletów PKS/PKP. Napisz gdzie mieszkasz i orientacyjny koszt dojazdu.
Uwaga, zwrot kosztów podróży nie obejmuje dojazdu z miejscowości położonych poza obszarem województwa, w którym odbywa się spotkanie.
13. Oświadczam, że w związku z przystąpieniem do projektu pn. przyjmuję do wiadomości, iż: 1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie prawa. Więcej informacji o zasadach przetwarzania na www.stanczyk.org.pl/lpbcrodo. *
14. Akceptuję Regulamin uczestnictwa w projekcie. Regulamin udziału w spotkaniach www.stanczyk.org.pl/lpbcregulamin *
Konieczne by zgłoszenie było weryfikowane. Jeśli się nie zgadzasz - nie zaznaczaj "TAK" i nie wysyłaj zgłoszenia.
Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego", realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy