แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
การศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ
รายการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
1.มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่เห็นได้ง่าย
2. มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
3. ความสุภาพในการให้บริการ
4. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
5. การจัดสถานที่รอให้บริการ
6. ห้องน้ำสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ
7. มีน้ำสะอาดบริการอย่างเพียงพอ
8. การจัดลำดับการให้บริการมีความยุติธรรม
ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy