Абонаментна форма
Ако желаете да получавате новини, съобщения, оферти, промоции и/или бюлетин от нас, използвайте тази форма, за да ни го съобщите.

** Важно!

Ние НЕ изпращаме непоискани съобщения. Можете да се отпишете по всяко време по някой от следните начини:

- чрез тази форма

- като ни изпратите имейл на subscribe@axendatranslations.com с текст: „отпиши ме от всичко"

- като се свържете с Axenda Translations посредством някои от начините за контакт обявени на нашия сайт

Email address *
Желая да получавам по имейл: *
ДА
НЕ
Нюзлетър
Съобщения за оферти и услуги
Съобщения за промоции и отстъпки
Съобщения за новини и статии
Колко често бихте желали да получавате информация? *
Required
Лични данни
Личните данни в тази форма се предоставят доброволно.

Те ще бъдат използвани изключително за изпращането на поисканите съобщения и ще бъдат обработвани съгласно разпоредбите на действащото законодателство, по специално ЗЗЛД и Регламент (EС) 2016/679.

Можете да упражните правото си на достъп, поправка, заличаване и възражение като се обърнете към Отдел Лични данни на Axenda Translations на имейл адрес: dpo@axendatranslations.com.

Допълнителна информация можете да получите от нашата „Политика за поверителност" на www.axendatranslations.com.
Съгласие за обработка на лични данни *
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy