แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน
5 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนน้อยที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ *
2. เพศ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน *
5
4
3
2
1
1.มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง
2.ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการจัดการข้อร้องเรียน
3.ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน
4.วิธีการจัดการข้อร้องเรียน
5.ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดการข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy