Prihláška na Letnú školu CEDAW –u, ľudských práv a rodovej rovnosti Možnosti Voľby 2021
Vďaka podpore Ministerstva spravodlivosti SR  Vám ponúkame možnosť absolvovať Letnú škola CEDAW –u, ľudských práv a rodovej rovnosti vedenú zážitkovou formou.
Cieľom vzdelávania je prehĺbenie citlivosti, vedomostí a zručností v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien a  posilnenie uplatňovania kľúčového ľudskoprávneho dohovoru v tejto téme, CEDAW-u, do praxe.

Budeme vás sprevádzať učením tak, aby ste vedeli ako presadzovať rodovú rovnosť v praxi, ako predchádzať diskriminácii na základe pohlavia a rodu a iným formám diskriminácie či ako sa vyrovnávať s vplyvom rodových stereotypov.
Pomôžeme vám posilniť rodovú citlivosť, rodovú a ľudskoprávnu kompetenciu. Túto kompetenciu chápeme ako schopnosť rozpoznávať rodovú a ľudskoprávnu perspektívu v  práci, každodennom živote a rozhodnutiach, ako aj schopnosť konať smerom k dosahovaniu rodovej rovnosti a podpore a ochrane práv.

Vzdelávanie je preto určené pre ľudí, ktorí majú záujem o problematiku ĽP a RR, ale potrebujú si posilniť svoje ĽP kompetencie (vedomosti, zručnosti, postoje), aby mohli aktívnejšie pracovať v prospech ĽP a rovnosti.  Tréning je určený pre kombinovanú cieľovú skupinu ľudí, ktorí majú základnú úroveň vedomostí v oblasti ĽP a rodovej rovnosti. Ide o ľudí pôsobiacich v rôznych oblastiach: pedagogické profesie, pomáhajúce profesie intervenujúce v prípadoch násilia páchaného na ženách ako je právo, sociálna práca, psychológia a i; MVO, študentky/študenti VŠ spoločensko-vedných disciplín, ľudia pracujúci vo verejných a štátnych inštitúciách, ako aj nezávislých inštitúciách, v médiách, v oblasti propagácie a pod.

Ide o 4 dňové (32 hodín) interaktívne zážitkové vzdelávanie, zamerané na posilnenie ľudskoprávnych a rodových kompetencií, zvýšenie vedomostí z oblasti ĽP a RR a ĽP dohovorov (CEDAW) a posilnenie zručností na ich uplatňovanie v každodennej praxi. Jedným z cieľov je posilnenie ich angažovanosti v ochrane ĽP a rodovej rovnosti. Súčasťou vzdelávania je aj práca s postojmi – posilnenie ľudskoprávnych a rodovo citlivých postojov, ktoré sú predpokladom ĽP kompetencie.
Účastníci a účastníčky získajú aj vedomosti o CEDAW-e a jeho prepojení s ďalšími dohovormi (obsah dohovoru, mechanizmy implementácie, činnosť CEDAW Výboru, procedúry OP CEDAW a pod.).

Termín: Tréning bude prebiehať 5.- 8. 8.2021.  
Predpokladaný začiatok tréningu je vo štvrtok k o 12.00  a koniec o 13.30 v nedeľu. Ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových a 3- lôžkových izbách. Toto ubytovanie hradíme my. Doplácate iba miestny poplatok 1 Euro/lôžko/noc. Ak niekto požaduje samostatnú izbu (obsadená iba 1 osobou), je potrebné doplatiť si 10/noc.  Rovnako zabezpečujeme stravu: obedy a večere a občerstvenie.
Tréning prebieha v penzióne Centrál, v Oščadnici. Podrobné info k logistike bude zaslané po ukončení registrácie. Na miesto tréningu sa pohodlne dostanete verejnou dopravou (vlak a priamo k penziónu aj autobus), ak pôjdete vlastným autom, môžete parkovať priamo pri penzióne.

Tréning vedie rodová trénerka a aktivistka Adriana Mesochoritisová s kotrenérskou podporou Mareka Šimona.

Tréning je súčasťou projektu ‘Vzdelávame, posilňujeme a spájame angažovaných ľudí v ochrane ľudských práv. Lebo to má zmysel!“ Projekt  je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby.

Tešia sa na vás Adriana Mesochoritisová, kotrenérsky a podporný tím Možnosti voľby
Keby čokoľvek potrebujete ozrejmiť, doplniť info kľudne volajte 0911 550 195 - Adrianke.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Meno a priezvisko *
Vaše aktuálne profesijné zaradenie *
Aktuálny emailový kontakt *
Aktuálny telefonický kontakt *
Dobrovoľný účastnícky poplatok
Dobrovoľný účastnícky poplatok je 20 EUR , ktorý slúži na dofinancovanie 10%, ktoré hradí naša organizácia (90% z Dotácie MS SR; 10 % zo zdrojov organizácie.) V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov nemôžete účastnícky poplatok uhradiť (študentky, zlá soc. situácia, čokoľvek iné), prosím iba nám oznámte, že poplatok platiť nebudete. Ďakujeme:-) Dobrovoľný poplatok uhraďte až po potvrdení registrácie mailom z našej strany.

Platbu 20 EUR uhraďte na účet Možnosti voľby: IBAN: SK52 1100 0000 0029 2190 2147, VS: 08092021. Do poznámky uveďte svoje meno a Letná škola.  
Priamo na vzdelávaní vám odovzdáme faktúru ako doklad o uhradení účastníckeho poplatku.
Súhlas so spracovaním osobných údajov v systéme o.z. Možnosť voľby.
Vyplnením a odoslaním vyššie uvedených údajov súhlasíte s tým, aby ich Možnosť voľby spracovala za účelom Vášho zapojenia sa do vzdelávacej aktivity. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov a uchádzačok o vzdelávacie tréningy o.z. Možnosť voľby v zmysle Zák. č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov  a v súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation).
Osobné údaje poskytnué cez google formuláre neposkytujeme iným tretím stránam, sú spracovávané výlučne tímom Možnosti voľby.

Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať kontaktovaním adriana@moznostvolby.sk 


Ďakujeme za záujem o aktivity Možnosti voľby v roku 2021 a vyplnenie dotazníka
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy