2020 Registracija į Klasikinės gitaros atlikėjų konkursą / Registration to the Classical Guitar Competition
Užpildykite šią anketą, jei norite dalyvauti Klasikinės gitaros atlikėjų konkurse, kuris vyks nuotoliniu būdu. Anketą už nepilnametį asmenį pildo jo tėvai.

Dalyvio mokestis 10 Eur. Mokestis mokamas pavedimu į toliau nurodytą sąskaitą.

Konkurse kviečiami dalyvauti klasikinės gitaros atlikėjai:
A grupė (5–10 metų) – du skirtingų charakterių kūriniai (iki 3 min.)
B grupė (11–14 metų) – du skirtingų charakterių kūriniai (iki 5 min.)
C grupė (15–18 metų) – laisva programa (iki 8 min.)
D grupė (amžius neribojamas) – laisva programa (iki 10 min.)

SVARBIOS DATOS
gegužės 1 d. prasideda registracija
birželio 10 d. baigiasi registracija
birželio 25 d. skelbiami nugalėtojai


Please fill in this form if you want to participate in the Classical guitar online competition. The form for a minor has to be filled in by his parents.

Participant fee is 10 EUR, payable by bank transfer.


The competition is open to classical guitar performers:
Group A (5–10 years) – two pieces, different in style and character (up to 3 min)
Group B (11–14 years) – two pieces, different in style and character (up to 5 min)
Group C (15–18 years) – open program (up to 8 min)
Group D (age is not limited) – open program (up to 10 min)

IMPORTANT DATES
May 1st start of the registration to the competition
June 10th registration deadline
June 25th the winners are announced

Email address *
Nurodykite dalyvio vardą ir pavardę / Please enter participant's full name *
Your answer
Patvirtinkite savo el. pašto adresą / Please confirm your email address *
Your answer
Miestas, šalis / City, Country *
Your answer
Nurodykite savo telefono numerį / Please provide your contact phone number *
Your answer
Grupė / Group
Kokioje amžiaus grupėje dalyvausite (pasirinkite pagal tai, kokio amžiaus būsite konkurso metu):

Which age group are you going to participate in (it depends on your exact age on the competition day):
*
Kokioje meno ar muzikos mokykloje mokotės? / Which school are you studying classical guitar? (Please provide your school name in English.) *
Your answer
Nurodykite savo mokytojo vardą ir pavardę / Please provide the name of your guitar teacher *
Your answer
Pirmasis kūrinys / First piece
Kokį pirmą kūrinį atliksite? (Nurodykite nesutrumpintą kompozitoriaus vardą ir pavardę, kūrinio pavadinimą ir trukmę, pvz., Fernando Sor, Fantasia op. 30, 3 min.)

Your first piece (provide a full name of the composer, the exact name of the piece and approximate length, e.g. Fernando Sor, Fantasia op. 30, 3 min.)
Įrašykite duomenis apie pirmąjį kūrinį / Enter data of your first piece: *
Your answer
Antrasis kūrinys / Second piece
Kokį antrą kūrinį atliksite? (Nurodykite kompozitoriaus vardą ir pavardę, kūrinio pavadinimą ir trukmę, pvz., Fernando Sor, Fantasia op. 30, 3 min.). Jei dalyvaujate C, D ar E grupėje, antras kūrinys neprivalomas – įrašykite brūkšnį.

Your second piece (provide a full name of the composer, exact name of the piece and approximate length, e.g. Fernando Sor, Fantasia op. 30, 3 min.). If you participate in groups C, D or E, the second piece is not compulsory - in that case, please leave a "-".
Įrašykite duomenis apie antrąjį kūrinį / Enter data of your second piece: *
Your answer
Vaizdo įrašas
Pateikiamas konkurso dalyvio gyvai atliekamo kūrinio (ar kūrinių) vienas vaizdo įrašas. Vaizdo įrašo kokybė neturi būti profesionali, bet pakankamai gera, kad būtų galima įvertinti atlikimą. Vaizdo įrašas pateikiamas anketoje pridedant nuorodą (Youtube, Vimeo ir kt.).


Video requirements: the submitted video should be a recording of a live performance. Each recorded piece has to be filmed in one take. The quality of the video should not be necessarily of a professional level but should be well enough for us to value your level and quality of playing. The video should be submitted to us by sending a link, such as Youtube, Vimeo or others.
Vaizdo įrašas / Video
Pateikite savo atliekamo kūrinio (ar kūrinių) vaizdo įrašo nuorodą / Submit a video link of your work (or works)
Your answer
Konkurso dalyvio mokestis / Competition participation fee
Konkurso dalyvių registracija baigta tik atlikus banko pavedimą į VšĮ „Baltijos gitarų kvarteto“ sąskaitą.
Mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti konkurso dalyvio, už kurį mokate, vardą ir pavardę (BGF 2020 konkursas, Jonas Jonaitis).

Registration to the competition will be completed only after a bank transfer has been made to the PI "Baltic Guitar Quartet" account.
Please indicate the name and surname of the participant you pay for in the remittance box (e.g. BGF 2020 Competition, John Smith).

Pavadinimas / Company name Viešoji įstaiga „Baltijos gitarų kvartetas“
Kodas / Code 300939646
Adresas / Address Kalniečių g. 145, Kaunas
A. s. / IBAN LT35 7300 0101 0242 1241
SWIFT HABALT22
Patvirtinimas / Confirmation *
KOMISIJA / JURY
Zigmas ČEPULĖNAS (Lietuva / Lithuania)
Geral GARCIA (Didžioji Britanija, Honkongas / Great Britain, Hong Kong)
Dale KAVANAGH (Vokietija, Kanada / Germany, Canada)
Sergej KRINICIN (Lietuva / Lithuania)
Rafal MAJEK (Lenkija / Poland)
Saulius S. LIPČIUS (Lietuva / Lithuania)
Chris RUEBENS (Lietuva, Belgija / Lithuania, Belgium)
Iš kur sužinojote apie šį festivalį ir konkursą? / How did you hear about us? *
Your answer
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA / PERSONAL DATA PROTECTION
Dalyvaudami šiame nuotoliniame renginyje dalyviai sutinka, kad jo organizavimo bei viešinimo tikslais būtų renkami ir tvarkomi jų asmens duomenys, taip pat vaizdo ir fotomedžiaga, kurioje galimai yra asmens atvaizdas. Organizatorius įsipareigoja laikytis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei kitų teisės aktų, saugančių dalyvių pateiktus asmens duomenis, nuostatų. Asmens duomenų tvarkymo, laikymo ir ištrynimo klausimais bet kuriuo metu galima kreiptis į organizatorius el. paštu.

By participating in this online event, participants agree to the collection and processing of their personal data, including video and photo materials, for the purposes of organising and publicising it. The organiser undertakes to comply with the provisions of the EU General Data Protection Regulation and other legislation protecting personal data provided by participants. For the processing, storage and erasure of personal data, the organisers may be contacted at any time by e-mail.
Patvirtinimas / Confirmation *
Linkime sėkmės! / Best of luck!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy