แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมโครงการ Financial Literacy : ครั้งที่ 4 วันที่ 21 มกราคม 2562

  Captionless Image

  วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม

  โครงการอบมรม Financial Literacy : ครั้งที่ 4 เรื่อง "วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม" ท่านจะได้เรียนรู้: 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษี 2. สี่สิ่งต้องรู้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3. มาวางแผนภาษีกันเถอะ 4. เทคนิคลดหย่อนภาษีง่ายๆ คุณก็ทำได้ วิทยากร: คุณชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรจิตอาสา ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย วัน เวลา สถานที่ : วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ โถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย: สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2935-6 E-mail: ilps@car.chula.ac.th
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question