Znanje deležnikov o tveganjih, koristih in upravljanju tujerodnih drevesnih vrst v mestnih, primestnih in gozdnih ekosistemih v alpskem prostoru

Ozadje projekta

Projekt programa Interreg Območje Alp z naslovom Transnacionalno sodelovanje za trajnostno rabo in upravljanje tujerodnih drevesnih vrst v mestnih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp- ALPTREES (2019-2022) je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF). Za več informacij o projektnih aktivnostih obiščite domačo stran projekta preko povezave:
https://www.alpine- space.eu/projects/alptrees/en/home
Alpska regija (Slika 1) je občutljiv ekosistem s številnimi deležniki, ki neposredno ali posredno vplivajo na sestavo drevesnih vrst, gospodarjenje in ohranjanje gozdov. Tujerodne drevesne vrste (v nadaljevanju TDV) so že dolgo časa del alpske regije, njihovo razumevanje, dojemanje in upravljanje pa se razlikuje med posameznimi deležniki. Zato sta zaznavanje in znanje deležnikov o tveganju, koristih in upravljanju TDV ključnega pomena pri oblikovanju učinkovitih in usklajenih politik.
Vljudno vas vabimo, da z vašo udeležbo v tej anketi podprete našo raziskavo in delite svoje znanje ter predloge upravljanja s TDV znotraj alpskega prostora.

a) Pristop

Vprašalnik je sestavljen iz treh glavnih delov, v katerih se zbira mnenje deležnikov o prepoznavanju TDV, kakor tudi izvoru in ustreznosti (1. del), koristih in tveganjih TDV za ekosistemske storitve (2. del) ter ukrepih, odnosu in odgovornosti do upravljanja s TDV (3. del). Vprašalnik se začne s socio-demografskimi informacijami (poglejte si del o varstvu podatkov). Vljudno prosimo, da navedete pravilne podatke, saj bodo ti zelo pomembni za nadaljnje analize raziskave. Terminologija je definirana pod poglavjem b) spodaj. Anketa vam bo vzela približno 20 minut časa.

b) Definicije uporabljenih pojmov

V tej študiji in v vprašalniku so upoštevane naslednje definicije:

Drevesa so večletne lesnate rastline z mnogimi sekundarnimi vejami, ki jih od tal podpira eno glavno steblo oz. deblo z jasno apikalno strukturo in razvijajo drevesno podobo kljub možni večdebelnosti, vključujoč palme.

Tujerodne drevesne vrste (TDV) so vrste, sorte ali hibridi dreves, ki originalno ne izvirajo iz alpskega prostora (karta zgoraj), ampak so jih ljudje namerno ali po naključju ali po nesreči vnesli na območje po letu 1500.

Invazivne drevesne vrste vključujejo tujerodna drevesa, katerih vnos, ustalitev in/ali širjenje predstavlja potencialno ali dejansko tveganje za avtohtono biodiverziteto, funkcije ekosistema ali socialno ekonomijo (vključno z zdravjem ljudi). Na primer: opredelitev vključuje tudi tujerodna drevesa, ki se razširijo zunaj svojega prvotnega mesta vnosa (npr. plantažni nasadi), postanejo številčni oz. v izobilju, kar privede do velikih vplivov na avtohtone vrste in na delovanje naravnih ekosistemov.

Z ekosistemskimi storitvami razumemo dobrobiti ekosistemov in biotske raznovrstnosti za človeka (vključno s tujerodnimi drevesi), bodisi kot zagotavljanje virov (npr. hrana, les, energija), uravnavanje virov (npr. regulacija vod, zaščita tal pred erozijo, vezava ogljika) ali zagotavljanje kulturnih koristi (npr. rekreacija, navdih, estetika).


c) Analiza raziskave

Odziv, ki ga bomo dobili na vprašalnik, bo analiziran izključno za znanstvene namene s strani raziskovalne ekipe iz Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape, BFW, Avstrija (https://bfw.ac.at/). Rezultati analiz bodo objaviljeni v tehničnih poročilih, znanstvenih revijah in konferencah. Rezultate lahko delimo tudi z udeleženci na njihovo željo.
To študijo vodimo partnerske institucije iz Avstrije, Nemčije, Italije, Francije in Slovenije, odobril pa jo je etični svet institucije (ang. Ethical council of “institution”). Za več informacij o tej študiji se obrnite na vodjo projekta, Dr. Katharina Lapin na elektronski naslov Katharina.lapin@bfw.gv.at.


d) Zaupnost

Odgovori na ta vprašanja bodo obravnavani zaupno, analizirali jih bodo izključno člani projektne skupine. Razširjanje in deljenje rezultatov bo potekalo skupno. Kakršnokoli mnenje ali določene informacije bodo strogo zaupne, vir odgovorov ne bo javen. Vaše sodelovanje v tej raziskavi je v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) 2016/679, zato imate pravice, ki izhajajo iz navedene uredbe (pravico dostopa, popravka, preklica in pritožbe na podatke). Upoštevamo, da so odgovori na ta vprašalnik osebno mnenje anketiranca in ne izražajo stališča institucij/organizacij, katerim pripadajo anketiranci.

Iskreno se vam zahvaljujemo za vaš čas in podporo. Vaše sodelovanje pri tej študiji je zelo
dragoceno!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Slika 1: Karta alpskega prostora (obkrožen z zeleno črtkano mejo) prikazuje ciljno območje za uporabo strategije TDV, ki bo razvita v projektu ALPTREES.
1-DEL : SOCIO-DEMOGRAFSKI PODATKI
Ime
Spol *
Starost
Institucija / organizacija
Trenutno delovno mesto:
Število let na trenutnem delovnem mestu: *
Področje dela
Clear selection
Izobrazba
Clear selection
Izberite alpsko regijo v kateri bivate (z zemljevida slika 1)
Država: *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy