SOL·LICITUD D'INSTAL·LACIONS DEL CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT
Article 1. Sol·licitud de sales
1. Podran sol·licitar l’ús de les sales del Consell Valencià de la Joventut:

   1. Les entitats Membre de Ple Dret
   2. Les entitats Membre Adherides
   3. Les entitats, figures jurídiques i grups de joves externs.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Tipus d'entitat
Selecciona el tipus d'entitat a la qual pertanyes
Entitat membre de ple dret
Recorda que si eres d'un grup (scout, junior, etc...) la sol·licitud l'ha de fer l'entitat autonòmica membre de ple dret del CVJ.
Entitat adherida
Entitats, figures jurídiques i grups de joves externs
DADES PERSONALS PERSONA RESPONSABLE
Article 6. Ús de la sala:
3. La persona que signa la sol·licitud d’utilització d’una sala serà la responsable de l’activitat i del grup de persones que faça ús de la mateixa, fent-se responsable de l’espai, tenint en compte que cal deixar-lo en perfectes condicions d'ús en la data prevista. A més, serà el/la responsable de la custòdia, correcte estat i funcionament del mateix fins a la devolució, una vegada finalitzada l'activitat, tal i com indica aquesta normativa.
Nom *
Cognoms *
Càrrec *
NIF *
Correu electrònic *
Correu electrònic entitat *
Mòbil de contacte *
Telèfon contacte entitat *
SALES DISPONIBLES (AFORAMENT ACTUALITZAT COVID-19)
El Consell Valencià de la Joventut compta amb diferents espais habilitats per a mantindre reunions o desenvolupar formacions, tots ells amb connexió wifi:

1. Sala de formació: Ubicada a la 4ª planta de l’edifici, té una capacitat d’aproximadament 15 persones i compta amb el següent mobiliari:

Cadires
1 projector
1 pissarra magnètica mòbil
1 pantalla de projecció fixa
2 taules amb rodes
1 taula rodona


2. Sala de reunions: Ubicada a la 4ª planta de l’edifici, té una capacitat d’aproximadament 15 persones i compta amb el següent mobiliari:

Cadires
1 taula
1 pissarra amb rotafulls
1 pantalla per a videoconferències amb càmera i micròfon


3. Sala office: Ubicada a la planta baixa de l’edifici, té una capacitat d’aproximadament 12 persones i compta amb el següent mobiliari:

Cadires
1 projector
4 taules
1 pantalla de projecció fixa
1 pissarra fixa
Elegeix la sala/es que s'adapten més a la teua necessitat. *
Required
Necessitaràs fer ús de l'entrada per a mobilitat reduïda? *
INFORMACIÓ ACTIVITAT
Nom de l'activitat *
Quantes persones sereu? Revisa bé l'aforament de les sales. *
Data de realització de l'activitat *
MM
/
DD
/
YYYY
Hora d'entrada *
Time
:
Hora d'eixida *
Time
:
Si necessites les sales per a més d'un dia. Indica'l tot ací:
Per exemple: Divendres 4, sala office de 19h a 20h, dissabte 5 sala formació i office de 9h a 14 i de 16 a 20h i diumenge sala oberta 6 de 10h a 13h.
Claus *
RECOLLIDA / TORNADA CLAUS (si cal)
HORARI DE RECOLLIDA DE CLAUS
Dilluns a dijous
10.00 h a 14.00 h - 16.00 h a 18.00 h
 
Divendres
10.00h a 14.00h

HORARI D'ESTIU (juliol i agost)
08 h a 14.30 h

Article 4. Revisió prèvia de la sala i recollida de claus

1. Abans de fer ús de la sala, l’entitat sol·licitant haurà de passar prèviament, en horari d’oficina, per la seu del Consell Valencià de la Joventut, per tal de:
a. Arreplegar les claus
b. Omplir i signar el full amb la normativa d’ús de les sales i entrega de claus, que també signarà el personal tècnic.
c. Comprovar amb el personal tècnic l’estat de la sala i el material, si és el cas.
2. Quan l’activitat a realitzar es faça dins l’horari de l’oficina del Consell Valencià de la Joventut, aquest procediment es farà immediatament abans del començament de l’ús de la sala. L’entitat sol·licitant notificarà l’entrada i eixida de la sala al personal tècnic, perquè aquest puga obrir i tancar la sala.
3. La persona que recull les claus es compromet a retornar-les en la data prevista.


Article 5. Tornada de claus

1. Les claus, llevat que es diga el contrari, hauran d’entregar-se en horari d’oficina al personal tècnic del Consell Valencià de la Joventut.
2. En el moment d’entregar les claus, el personal tècnic comprovarà que la sala estiga correcta, davant de la persona que l’entregue.
3. Si tot és correcte, el personal tècnic signarà per deixar confirmada l’entrega de l’espai en bones condicions.
4. En cas d’haver-hi alguna anomalia, s’aplicarà allò establert a l’article 8. Incidències.

Dia de recollida de les claus
MM
/
DD
/
YYYY
Dia de tornada de les claus
MM
/
DD
/
YYYY
Necessites material? (projector, ordinador portàtil, equip de so....)
INCIDÈNCIES
Article 8. Incidències

1. Les entitats que accedisquen al prèstec de les sales, hauran de comunicar qualsevol incidència que es produisca (desperfectes, avaries, brutícia...) el més prompte possible. Aquesta comunicació no eximeix a l'Entitat de les responsabilitats que ha d'assumir com a conseqüència de les incidències esdevingudes.

2. El Consell Valencià de la Joventut adoptarà les mesures que estime oportunes en el cas que no es complisca aquesta normativa o detecte un ús incorrecte de les sales, entre les que es poden incloure el cobrament de les despeses de manteniment, neteja o reparació, i/o la impossibilitat de tornar a fer ús de les instal·lacions per un període de temps determinat.


CONDICIONS DE PRÉSTEC
Pots llegir la Normativa sencera en aquest enllaç:

http://conselljoventut.org/wp-content/uploads/NOVA-NORMATIVA-%C3%9AS.pdf

Clear selection
Observacions
Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals.
Les seues dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per a poder relacionar-nos amb vosté, la qual cosa ens permet l'ús de la seua informació personal dins de la legalitat. Així mateix, també poden ser usades per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats.

Només el personal de la nostra entitat que estiga degudament autoritzat podrà tindre coneixement de la informació que li demanem. Així mateix, podran tindre coneixement de la seua informació aquelles entitats que necessiten tindre accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Igualment, tindran coneixement de la seua informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seues dades personals amb motiu del compliment d'alguna llei.

Conservarem les seues dades durant la nostra relació i mentre ens obliguen les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de forma segura.

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre vosté, rectificar-la si anara incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això siga legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seua informació a una altra entitat (portabilitat). Per a sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-li:

CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ LLANTERNA, 26, CP 46001, VALÈNCIA (València/València)

En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Clear selection
IMPORTANT: FINS QUE NO ET CONFIRMEM (PER CORREU O PER TELÈFON), NO TENS ASSEGURADA LA RESERVA DE LES SALES.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Consell Valencià de la Joventut. Report Abuse