Megújul a Déri Miksa utca - vegyél részt önkéntesként!
A Józsefvárosi Önkormányzat megújítja a Déri Miksa utcát, és a változásokat az itt lakókkal közösen szeretnénk megtervezni. Ha szeretnél segíteni a közösségi tervezés szervezésében, kérjük, töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot és a lehető leghamarabb felvesszük veled a kapcsolatot. Köszönjük!

Az itt megadott adataidat kizárólag a DériM projekt szervezéséhez fogjuk felhasználni, harmadik félnek nem adjuk át. Az önkéntesekkel szerződést fogunk kötni, amelynek részleteiről a személyes kapcsolatfelvételkor tájékoztatunk.

További információ:
https://www.megujuloderiutca.hu/
Józsefvárosi Önkormányzat Közösségi Részvételi Iroda
reszvetel@jozsefvaros.hu
Név *
Email *
Telefonszám
Lakcím *
Van bármilyen önkéntes tapasztalatod? Ha igen, kérjük írj róla 1-2 mondatot!
Miért szeretnél csatlakozni a közösségi tervezéshez önkéntesként? *
Beszélsz valamilyen idegen nyelven? *
Ha beszélsz idegen nyelven, mely(ek) ez(ek)?
Miben segítenél szívesen? (a kérdés tájékoztató jellegű, a pontos feladatokat mindenkivel egyénileg beszéljük meg) *
Required
Bármi egyéb, amiben szívesen segítenél?
Kereshetünk előre nem tervezett, itt fel nem sorolt feladattal vagy hirtelen beugrónak? *
Egy héten átlagosan hány órában tudsz segíteni? *
Mikor érsz rá segíteni? Kérjük, adj meg napokat és körülbelüli időszakokat!
Bármely egyéb megjegyzés
Kérjük, járulj hozzá, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat kezelhesse a fent megadott személyes adataidat kizárólag a Déri Miksa utca közösségi tervezése kapcsán! (A részletes adatkezelési tájékoztatót lásd alább) *
Adatkezelési tájékoztató
Személyes adataid megadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy azok Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közösségi Részvételi Irodája (a továbbiakban: Iroda), mint adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat – esetleges tiltó nyilatkozatod kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és külön engedélyezés nélkül az Iroda a jövőben felhasználhassa tájékoztató anyagainak kiküldéséhez. Az adatkezelés során az adatfeldolgozást Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (székhely: 1083 Budapest, Baross u. 63-67.) Közösségi Részvételi Irodája végzi. Az általad a regisztráció alkalmával önkéntesen megadott személyes adatokat az Iroda dolgozóin és adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg. A Rólad kezelt adatokat az Iroda a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak a Te kifejezett és előzetes hozzájárulásod alapján továbbítja harmadik személyek részére.

Az Iroda az adatadait a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően, bizalmasan kezeli.

Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Kezelt személyes adatok

– Vezetéknév,
– Keresztnév,
– Cím,
– E-mail cím,
– Mobiltelefonszámok

Adatkezelés célja: rendszeres tájékoztató emailek, kiemelt rendezvények előtt önkéntes toborzás céljából email, önkéntes nyilvántartás

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a nyilvántartás törléséig kezeli

A jelen kérdőívben (webhelyen) megadott adatokat az Iroda a nem adhatja át más részére adatfeldolgozás céljára, a nyilvántartásban szereplő adatokat az Iroda köteles zártan kezelni.

Bármikor jogosult vagy tájékoztatást kérni postai, elektronikus, a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, Rád vonatkozó személyes adatokról.

Kérés esetén tájékoztatunk:

– a kezelt adatokról,

– az adatkezelés céljáról,

– jogalapjáról,

– időtartamáról,

– arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.

Bármikor tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről tájékoztatunk.

Bármikor jogosult vagy az általunk kezelt személyes adataid törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adataid helyesbítését kérni.

A törlési kérelmet csak akkor nem tudjuk teljesíteni, ha a törlés olyan iratra, okiratra is kiterjedne, amelyet törvényi előírás (pl.: a számvitelről szóló törvény) szerint meg kell őriznünk.

Ezen kívül zároljuk a személyes adatot, ha Te ezt kéred, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Te jogos érdekeidet. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon eleget teszünk és értesítünk. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítünk.

Ha az adatot a Te hozzájárulásoddal más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.

Jogosult vagy panaszoddal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaidat.

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adataid illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatunk Téged is.

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót – az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül – egyoldalúan módosítsuk. A módosítás a jozsefvaros.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. május 28. napjától érvényes.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy