Ankieta "DICSE" (Digital City for a Smart Europe)

Projekt "DICSE" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Europa dla Obywateli 2014-2020 (Sieci miast) przez 5 gmin i 5 organizacji pozarządowych (z 5 europejskich państw). Będą oni razem pracować nad wybranym tematem w perspektywie długookresowej. Poprzez aktywny udział obywateli w lokalnych i międzynarodowych wydarzeniach będą dyskutować nad propozycjami działań skierowanych na zaspokojenie "cyfrowych potrzeb" społeczności lokalnej, oceną lokalnych działań publicznych oraz procesem innowacyjnych zmian w gminie. Wyniki ankiet będą wykorzystane do opracowania dokumentu "Cyfrowe Miasta", w którym opisane usługi będą odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image