Experimental calligraphy workshop Gudio de Boer
Tipo Brda delavnica: Eksperimentalna kaligrafija z Guidom de Boer-jem:

Na tridnevni delavnici eksperimentalne kaligrafije bomo spoznali nove načine in pristope h kaligrafiji, na katerih bomo gradili in se s črkami tudi igrali. Prvi del delavnice bo posvečen tradicionalni obliki pisanja kaligrafije, kasneje pa bomo raziskovali in spoznavali nove pristope in orodja za izražanje in ekspresijo skozi črke.

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.

Kdaj:
11. – 13. junij 2021

Lokacija:
Mestni muzej Ljubljana, Slovenija

Rok za prijavo:
zgodnje prijave: 15. april 2021
zaključne prijave: 8. maj 2021

Prijavnina:
zgodnje prijave: 300 €
zaključne prijave: 380 €

Po oddaji prijave na delavnico, boš preko e-pošte prejel-a nadaljne informacije glede plačila prijavnine (IBAN itd.). Prijavnino je potrebno poravnati v roku dveh dni od prijave, zanji rok za plačilo je 10. maj 2021. S plačano prijavnino, je tvoje mesto na delavnici potrjeno.

Če se v delavnice ne moreš udeležit, ti povrnemo 80 % prijavnine, za razloga odpovedi:
– bolezeni (predložiti moraš zdravniško poročilo),
– huda bolezen ali smrt bližnjega sorodnika (tj. starši, bratje in sestre, zakonec / partner, otroci; predložiti moraš zdravniško poročilo)

Drugih razlogov za povračilo ne sprejemamo.
Če želiš preklicati prijavo na delavnico, nam to sporoči na: tipobrda@gmail.com

Organizatorja: društvo Tipo Brda in zavod Type Salon

Pomembno: V primeru da delavnice zaradi omejitev ki bodo veljale v tem času, ne bomo mogli organizirati, ti povrnemo 100 % strošek prijavnine. O tem te bomo obvestili 15. maja.

***
Seznanjen/a sem, da bo TipoBrda zagotovila varstvo mojih osebnih podatkov v skladu z:
– Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016,
– Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo),
– Pravilnikom o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani.

Vaši osebni podatki, ki so označeni z *, bodo obdelovani za namen izvedbe delavnice. Seznanjen/a sem, da je iz tega razloga privolitev k obdelavi osebnih podatkov pogoj za udeležbo v aktivnosti. Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora. Za potrebe promocij, objav, člankov in ostalih podobnih vsebin, dovoljujem uporabo fotografij nastalih na delavnici.


___________________
ENGLISH

Tipo Brda workshop: Experimental calligraphy with Guido de Boer:

This three-day experimental calligraphy workshop will introduce you to new ways and ideas on how to start or upgrade your calligraphy skills. The first part of the workshop will be dedicated to the traditional form of calligraphy writing, later we will explore and learn about new approaches and tools for experimenting and expressive writing.

Language: English

When:
June 11–13, 2021

Where:
City Museum of Ljubljana, Slovenia

Deadline for applications:
early bird: 15 April, 2021
last call: 8 May 2021

Registration fee:
early bird: 300 €
last call: 380 €

After registering via this form, you will receive an e-mail with further information regarding payment (bank account number etc.). The registration fee must be paid within 2 days of the confirmation email – bank transactions have to be completed by 10 May 2021. Candidates are officially enrolled into the workshop only after payment.

In case of cancellation, 80 % of your fee will be refunded in case of:
– Illness (you must provide a medical report),
– severe illness or death of a close relative (i.e. parents, siblings, spouse/partner, children; you must provide a medical report).

No other reasons for reimbursement will be accepted.
To cancel your submission please write to: tipobrda@gmail.com

Organized by: Tipo Brda society & Type Salon

Important information: In case we won’t be able to organize the workshop, because of the restrictions during the time of the workshop, we will refund 100% of your fee. We are going to give you this notice by 15 May.

***
I am aware that Tipo Brda will ensure the protection of my personal data in accordance with:
– Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council from day 27 April 2016,
– Personal Data Protection Act (Official Gazette RS, No. 94/07 - official consolidated text),

Your personal information marked with * will be processed for the purpose of the worksop. I am aware that for this reason, consent to the processing of personal data is a condition for participation in the activity. I am aware that I have the right to know, amend, correct, limit processing, deletion, portability and objection as regards to personal data relating to me. For the purposes of promotions, publications, articles and other similar contents, I allow the use of photographs taken at the workshop.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
CONTACT INFORMATION
Izpolni s svojimi osebnimi podatki // FIll in your personal information
Ime in priimek // Name and Surname *
Naslov // Address *
Ostalo // Other notes
Splošni pogoji // Terms and conditions *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy