Süral Hotels
E-Bülten'e kayıt ol, fırsatlardan ilk sen haberdar ol!
Ad *
Soyad *
E-Posta *
Telefon Numarası
Bu belgeyi onaylamakla, Süral Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (“Süral Hotels ”) tarafından kampanyalar, araştırmalar, anketler, bilgilendirme, pazarlama başlıkları altında ve bunlarla sınırlı olmaksızın sunulan fırsatlar, hizmetler vb. yararlanabilme amacı ile tarafınızca açık olarak verilen ve/veya daha önceden verilmiş olan kişisel bilgiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi kişisel bilgilerin, Süral Hotels tarafından toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, analiz edilmesine, raporlanmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen Türkiye’deki üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca muvafakat etmiş ve açık rıza vermiş bulunmaktasınız. 6698 Sayılı Kanun’un 10. ve 11. maddeleri kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Haklarınızı aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşarak kullanabilirsiniz.İletişim: E-Posta: kvkk1@sural.com.tr Adres: Süral Hotels, Çolaklı Turizm Beldesi Çolaklı / Manavgat / ANTALYA Kişisel verilerinizin İşlenmesine izin verdiğiniz üçüncü kişiler web sitesi aydınlatma metninde sayılan üçüncü kişiler ile sınırlıdır. Verileriniz yukarıda belirtilenler dışında üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılmayacaktır. Bu bilgiler sadece Süral Hotels ’in ve sözleşme ilişkisi içinde olduğu müşterileri / potansiyel müşterilerinin hizmet kalitesini arttırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak, yeni ürün ve hizmetler bakımından sizleri bilgilendirmek, sizlere uygun hizmet anlayışı, avantaj ve kampanyalar yaratmak, size özel reklam, satış, pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek ve diğer size özel hizmetleri sunmak amacı ile kullanılacaktır. Paylaşmış olduğunuz bilgiler, kişisel verilerin korunması konusunda ilgili mevzuata uygun hareket eden üçüncü kişilerle, 6698 Sayılı Kanun’un belirlemiş olduğu çerçevede, yalnızca ihtiyaç durumunda, gerekli ölçüde ve ancak mevzuatın izin verdiği ve zorunlu tuttuğu sınırlar dâhilinde paylaşılacaktır. Süral Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş *
Required
6563 nolu Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 nolu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Onay Beyanı Süral Otelcilik Ve Turizm İşletmeleri A.Ş. bünyesinde yer alan https://www.sural.com.tr/ tarafından, ilgili mevzuatlara uygun biçimde, her türlü̈ ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış̧ ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla, tarafıma kurum bilişim sistemleri ve kurum web sitesi aracılığıyla yeni ürünler ve kampanyaların tanıtımı da dahil olmak üzere, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Süral Otelcilik Ve Turizm İşletmeleri A.Ş. bünyesinde yer alan https://www.sural.com.tr/ ile paylaşmış̧ olduğum veya ilerleyen dönemlerde paylaşacağım e-mail, telefon numarası ve işbu iletişim araçları ile e-mail, SMS, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam platformları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-mail, tüm kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesi suretiyle tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum. Bu doğrultuda paylaşmış̧ olduğum bilgilerin Süral Otelcilik Ve Turizm İşletmeleri A.Ş. bünyesinde yer alan, https://www.sural.com.tr/ tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlar gereğince gerekli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını, işbu düzenlemeleri okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum. *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy