Seminarų registracijos forma | Registration Form for Speakers
2-oji tarptautinė kultūros paveldo pažinimo, tvarkybos ir technologijų paroda-festivalis
2nd International Fair of Cultural Heritage Education, Conservation and Technologies
Apie parodą | About the Fair
---LT---

Data: 2019 m. gegužės 3-4 d. (penktadienis-šeštadienis), seminarų diena - ŠEŠTADIENIS, 4 d.
Vieta: Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia ir vienuolynas (EHU), Savičiaus g. 15, 17, Vilnius.

2-oji tarptautinė kultūros paveldo tvarkybos ir technologijų paroda "Heritas" buria tarptautinę kultūros paveldo specialistų bendruomenę ir skatina dialogą tarp laisvai samdomų specialistų, privačių įmonių, valstybės įstaigų ir visuomenės.

HERITAS ypatingą dėmesį skiria seminarų erdvei, kurioje skirtingų sričių specialistai dalinasi savo mokslinėmis ir praktinėmis įžvalgomis kultūros paveldo ir jo restauravimo temomis. Šiemet parodos lankytojams siūlome susipažinti su įvairiomis kultūros paveldo bendruomenėmis. Kalbėsimės apie šių bendruomenių veiklą: galią atpažinti, išsaugoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus. Praktinę seminarų pusę užpildys aktualių tyrimų pristatymai, sėkmingų restauracijų pavyzdžiai, naujausių restauravimo technologijų aptarimas bei praktiniai patarimai nekilnojamojo kultūros paveldo objektų savininkams. Skirsime dėmesį edukatoriams – juk neįmanoma išsaugoti paveldo be edukacijos!

Norintys skaityti pranešimą, užpildykite žemiau esančią anketą iki 2019 m. VASARIO 13 d. Seminarų skaičius yra labai ribotas.

Anketoje pateikti duomenys naudojami tik HERITAS organizavimo tikslais.
Daugiau apie parodą www.heritas.lt, www.facebook.com/heritas.lt

---- ENG ----

Date: 3-4th May 2019, seminars day - SATURDAY, 4th.
Place: Savičius st. 15, 17 Vilnius (Vilnius St. Virgin Mary church and European Hunanities University), Lithuania.

The 2nd international fair of cultural heritage education, conservation and technologies "Heritas" brings together international community of cultural heritage professionals and encourages dialogue between freelance specialists, private companies, public institutions and society.

Fair HERITAS pays special attention to the seminar space, where various specialists are sharing their academic and practical insights about cultural heritage and its conservation. This year, we offer visitors of the fair a possibility to know more about various cultural heritage communities. We will concentrate on the activities of these communities - the power to recognize, preserve and adapt cultural heritage objects. Practical part of the seminar programme will be filled with presentations of relevant research, examples of successful restorations, discussions of the latest restoration technologies and practical advice for owners of real cultural heritage objects. We also focus on educators, for it is impossible to preserve heritage without education!

Please, fill the Registration Form for Speakers below until 13th February 2019. The number of speakers in seminar area is limited.

All information, provided in the Registration Form, is used only for the purpose of organizing Heritas.

More information about Heritas: www.heritas.lt, www.facebook.com/heritas.lt

Registracijos anketa seminarų pranešėjams | Registration Form for speakers
Pastaba: prašome užpildyti visus privalomus anketos laukus.| Note: the questionnaire must be filled fully and correctly.
Vardas, Pavardė/ įmonės, įstaigos pavadinimas | Name, Surname/ Name of the Company, Institution *
Nurodykite savo vardą ir pavardę. Jei atstovaujate įmonę ar įstaigą pateikite ir jos pavadinimą. | Specify your name and surname. If you also represent a business or institution, please provide its name.
Your answer
Trumpa jūsų biografija | Short Biography *
3-5 sakiniais apibūdinkite savo profesinę veiklą, veiklos kryptis, domėjimosi sritį. | Provide 3-5 sentences of your biography: professional activity, directions of interest and etc.
Your answer
El. pašto adresas | E-mail: *
Your answer
Kontaktinis nr. | Contact Phone no. *
Your answer
Seminarų temos | The Themes of the Seminars
1. Kultūros paveldo detektyvai | Cultural Heritage Detectives
Kultūros paveldo atradimai, inovacijos technologijų ir tyrimų srityse, jų pristatymas visuomenei. | Cultural heritage discoveries, innovations in technology, dissemination of research to the general public.
2. Kultūros paveldas - bendruomenės reikalas | Cultural Heritage - Concern of Community.
Skirtingos bendruomenės ir jas subūręs paveldas. Bendruomenių įsitraukimas ir galia išsaugoti, įveiklinti kultūros paveldą. | Various communities brought together by heritage. Community engagement in cultural heritage preservation.
3. Kultūros paveldo objekto tvarkyba - praktiniai patarimai savininkams | Management of cultural heritage object - practical tips for owners.
4. Kultūros paveldo edukacija edukatoriams | Cultural heritage education for educators
Metodikos ir praktiniai patarimai mokytojams, ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo specialistams, kaip tinkamai ir įtraukiančiai integruoti kultūros paveldo ir istorijos pažinimo temas mokymo ir ugdymo procese. | Methods and practical tips for teachers, pre-school and non-formal educators how to integrate topics of culture heritage and history in general into the teaching and educational processes more properly and inclusively.
Seminaro temos | The Topic of the Speech *
Pranešimo trukmė | The duration of the Speech *
Kalbos kalba | The language of the speech *
Trumpas pranešimo aprašymas | A Brief Description of Your Speech *
Iki 1500 spaudos ženklų su tarpais. Aprašymas bus naudojamas parodos programoje. | Up to 1500 characters with spaces. The description will be used in the program.
Your answer
Internetinės svetainės adresas, portfolio | Website Address, Portfolio
Pildyti neprivaloma, naudosime viešinant renginio dalyvių informaciją. | Optional. Information will be used to present you or your company in social media and Heritas website.
Your answer
Komentarai, pastabos | Comments, notes
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service