งานสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs
ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs ผ่านธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง และ EXIM BANK เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศ
คุณสมบัติ SMEs ที่เข้าอบรม
• กิจการเป็นสมาชิกสสว. (สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก สสว. สามารถสมัครได้ฟรีที่ www.sme.go.th)
• เป็นผู้ส่งออก/นำเข้า ที่มีรายได้ในปี 2558 หรือ 2559 ไม่เกิน 400 ล้านบาท
• ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจทำธุรกรรมทางการเงิน
ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขจะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม 30,000 บาทต่อกิจการเพื่อนำไปทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options) กับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ (ในกรณี SMEs เคยได้รับวงเงินแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวงเงินในครั้งนี้)

หมายเหตุ
เนื่องจากกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานสัมมนาตามโครงการนี้ เป็นการพิจารณารายละเอียดธุรกรรมทางการเงินภายใต้โครงการ ดังนั้นเพื่อประสิทธิผลสูงสุด ผู้จัดงานสัมมนาจึงขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เข้าร่วมงานเป็นเจ้าของหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจทำธุรกรรมทางการเงินเท่านั้น
ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมสัมมนา ขอเรียนให้ท่านผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทราบว่า โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนเข้าร่วมงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว

กำหนดการสำหรับตารางอบรมที่เป็นช่วงเช้า
9.00 ลงทะเบียน
9:30 วิธีการชำระและหลักการเลือกวิธีชำระเงิน/ สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออก
9:50 การบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
10:45 รายละเอียดการใช้วงเงิน/การทำธุรกรรม Option ภายใต้โครงการ และ Client suitability
11:30 การจัดทำบัญชีและภาษีเบื้องต้นสำหรับ SMEs
12.00 บริษัทที่ยื่นกรอกข้อมูล Client Suit ไม่ครบถ้วน พบเจ้าหน้าที่บริเวณบูทลงทะเบียน

กำหนดการสำหรับตารางอบรมที่เป็นช่วงบ่าย
13.00 ลงทะเบียน
13:30 วิธีการชำระและหลักการเลือกวิธีชำระเงิน/ สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออก
13:50 การบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
14:45 รายละเอียดการใช้วงเงิน/การทำธุรกรรม Option ภายใต้โครงการ และ Client suitability
15:30 การจัดทำบัญชีและภาษีเบื้องต้นสำหรับ SMEs
16.00 บริษัทที่ยื่นกรอกข้อมูล Client Suit ไม่ครบถ้วน พบเจ้าหน้าที่บริเวณบูทลงทะเบียน

Email address *
วันที่/สถานที่/จังหวัด ที่เข้าร่วมสัมมนา *
ชื่อบริษัท *
Your answer
เลขทะเบียนนิติบุคคล *
Your answer
เลขที่สมาชิกสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Export Import Bank of Thailand. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms