Ankieta dla mieszkańców – rewitalizacja
W związku z trwającymi pracami nad dokumentem pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wierzbica", prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli wyznaczyć obszary wymagające rewitalizacji na terenie Gminy Wierzbica.

Ankieta dostępna jest również w Urzędzie Gminy Wierzbica pokój nr 12 oraz do pobrania ze strony http://ugwierzbica.pl/rewitalizacja.htm
Wypełnione ankiety należy składać do pokoju nr 12 Urzędu Gminy Wierzbica do dnia 14 lutego 2017 r.
1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Wierzbica potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica, który będzie realizowany w latach 2017-2023? *
2. Które sołectwa Gminy Wierzbica stanowią obszar zdegradowany – w których sołectwach Pani/Pana zdaniem jest najwięcej problemów przestrzennych, infrastrukturalnych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych ? *
3. Jaki jest Pani/Pana związek z wyżej wymienionym terenem ? *
4. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze przestrzennej i infrastrukturalnej występują na obszarze wskazanych sołectw? (max 5 odpowiedzi) *
Required
5. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze społecznej występują na obszarze wskazanych sołectw ? (max 5 odpowiedzi) *
Required
6. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze gospodarczej występują na obszarze wskazanych sołectw ? (max 5 odpowiedzi) *
Required
7. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze środowiskowej występują na obszarze wskazanych sołectw ? (max 5 odpowiedzi) *
Required
8. Które sołectwa Gminy Wierzbica, spośród wcześniej wskazanych jako zdegradowane, powinny być Pani/Pana zdaniem poddane procesowi rewitalizacji ? (max 3 sołectwa) *
Required
9. Jaki jest Pani/Pana związek z wyżej wymienionym terenem ? *
10. Dlaczego Pani/Pana zdaniem ten obszar wymaga rewitalizacji – proszę o wpisanie jakie problemy spośród problemów wskazanych powyżej, występujących na obszarze zdegradowanym kumulują się na tym obszarze ? *
11. Jakie kierunki działań należy podjąć aby wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego ? (max 3 odpowiedzi) *
Required
12. Na jakie typy projektów w pierwszej kolejności, warto Pani/Pana zdaniem wydatkować środki publiczne w ramach wdrażanego programu rewitalizacji ? (max 5 odpowiedzi) *
Required
13. Proszę wpisać propozycję konkretnego projektu, wpisującego się w wybrane wcześniej typy projektów ze wskazaniem miejsca jego realizacji. *
14. Które ze zdań najlepiej określa Pani/Pana odczucia dotyczące poziomu życia w Gminie Wierzbica ? *
15. Miejsce zamieszkania *
16. Płeć *
17. Wiek *
18. Wykształcenie *
19. Aktywność zawodowa *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy