Ankieta dla mieszkańców – rewitalizacja
W związku z trwającymi pracami nad dokumentem pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wierzbica", prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli wyznaczyć obszary wymagające rewitalizacji na terenie Gminy Wierzbica.

Ankieta dostępna jest również w Urzędzie Gminy Wierzbica pokój nr 12 oraz do pobrania ze strony http://ugwierzbica.pl/rewitalizacja.htm
Wypełnione ankiety należy składać do pokoju nr 12 Urzędu Gminy Wierzbica do dnia 14 lutego 2017 r.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Wierzbica potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica, który będzie realizowany w latach 2017-2023? *
2. Które sołectwa Gminy Wierzbica stanowią obszar zdegradowany – w których sołectwach Pani/Pana zdaniem jest najwięcej problemów przestrzennych, infrastrukturalnych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych ? *
3. Jaki jest Pani/Pana związek z wyżej wymienionym terenem ? *
4. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze przestrzennej i infrastrukturalnej występują na obszarze wskazanych sołectw? (max 5 odpowiedzi) *
Required
5. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze społecznej występują na obszarze wskazanych sołectw ? (max 5 odpowiedzi) *
Required
6. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze gospodarczej występują na obszarze wskazanych sołectw ? (max 5 odpowiedzi) *
Required
7. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze środowiskowej występują na obszarze wskazanych sołectw ? (max 5 odpowiedzi) *
Required
8. Które sołectwa Gminy Wierzbica, spośród wcześniej wskazanych jako zdegradowane, powinny być Pani/Pana zdaniem poddane procesowi rewitalizacji ? (max 3 sołectwa) *
Required
9. Jaki jest Pani/Pana związek z wyżej wymienionym terenem ? *
10. Dlaczego Pani/Pana zdaniem ten obszar wymaga rewitalizacji – proszę o wpisanie jakie problemy spośród problemów wskazanych powyżej, występujących na obszarze zdegradowanym kumulują się na tym obszarze ? *
11. Jakie kierunki działań należy podjąć aby wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego ? (max 3 odpowiedzi) *
Required
12. Na jakie typy projektów w pierwszej kolejności, warto Pani/Pana zdaniem wydatkować środki publiczne w ramach wdrażanego programu rewitalizacji ? (max 5 odpowiedzi) *
Required
13. Proszę wpisać propozycję konkretnego projektu, wpisującego się w wybrane wcześniej typy projektów ze wskazaniem miejsca jego realizacji. *
14. Które ze zdań najlepiej określa Pani/Pana odczucia dotyczące poziomu życia w Gminie Wierzbica ? *
15. Miejsce zamieszkania *
16. Płeć *
17. Wiek *
18. Wykształcenie *
19. Aktywność zawodowa *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy