- a n k e t a - Architektonická studie bývalých kasáren Služovice
Milí spoluobčané,
do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy osobně představujete podobu a využití areálu bývalých kasáren včetně tzv. prostoru „Céčka“ vzhledem k Vaším potřebám a možnému turistickému ruchu v podobě navrhovaného muzea s expozicí a agroturistikou. Prosíme Vás o odpovědi na následující otázky. Tyto náměty budou převedeny do architektonického a urbanistického řešení lokality.

Veškeré informace z dotazníku budou použity pouze pro zpracování architektonické studie.

Na stránkách www.sluzovice.cityupgrade.cz si bude možno po dokončení práce detailně prohlédnout a přečíst navržená řešení a nápady a k nim se i dále vyjádřit. Ze studie budou vybrány a dále rozpracovány projekty, které se mohou v budoucnu realizovat. Proto je důležitý také Váš názor a nápady.

Obec Služovice a architekti www.cityupgrade.cz

Žijete od narození v obci Služovice?
Your answer
Jste žena/muž ?
Váš věk ...
Your answer
Co se Vám vybaví, když se řekne "kasárna Služovice"?
Your answer
Co se v poslední době změnilo v obci k lepšímu a co k horšímu?
Your answer
Existuje v obci nebo okolí místo nebo objekt, o kterém můžete říci je to mé oblíbené místo, objekt ...
Your answer
Existuje v obci nebo okolí místo nebo objekt, o kterém můžete říci nelíbí se mi/ stydím se za něj ...
Your answer
Existuje nějaké místo v obci či okolní krajině, které je podle Vás zajímavé, dnes zanedbané a zaslouží si rozvoj? Napište prosím kde je a jak si jej představujete.
Your answer
Myslíte si, že v obci a okolí existuje potenciál, který by mohl výrazněji do obce přilákat české a případně i zahraniční turisty?
Your answer
Máte konkrétní představu využití dnes zanedbané lokality kasáren včetně tzv. prostoru „Céčka“? Popište ji …
Your answer
Myslíte si, že plánované muzeum s expozicí (selská jizba, vojenská technika) v místě bývalých kasáren včetně tzv. prostoru „Céčka“ může do obce přilákat turisty? Pokud ano, popište Vaši představu ...
Your answer
Chybí Vám pěšiny či cesty nebo trasy pro pěší či cyklisty propojující lokalitu kasáren s obcí a krajinou, které jsou aktuálně zanedbané či neexistují? Pokud ano, které to jsou?
Your answer
Jaké konkrétní kulturní, společenské, volnočasnové či sportovní možnosti podle Vašeho názoru v obci chybí a Vy osobně byste je aktivně využívali? Je případně možné některé z nich umístit do areálu bývalých kasáren včetně tzv. prostoru „Céčka“? Napište, které to jsou.
Your answer
Existují podle Vás možnosti zájmových sdružení, které Vám osobně v obci chybí? Pokud ano, je možné některé z nich umístit do areálu bývalých kasáren včetně tzv. prostoru „Céčka“? Jaké to jsou?
Your answer
Chybí Vám v obci nějaké služby nebo prodejny, které byste vy osobně využívali? Pokud ano, je možné některé z nich umístit do areálu bývalých kasáren včetně tzv. prostoru „Céčka“? Napište které …
Your answer
Máte konkrétní vzpomínky, fotografie nebo další podklady vztahující se k areálu bývalých kasáren včetně tzv. prostoru „Céčka“a mohly by být přínosné pro studii? Pokud ano, prosíme o jejich sepsání, případně vložení k dotazníku nebo o přiložení kontaktu na Vás.
Your answer
Jaká by podle Vás měla být Vaše obec v budoucnu? Jak si ji Vy představujete?
Your answer
Vaše vlastní otázka a odpověď na ni ...
Your answer
Zároveň si Vás dovolujeme požádat o uvedení telefonu, případně mailu, pro případné doplnění Vašich námětů.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.