แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ / แจ้งปัญหา /ตอบข้อคำถาม ผ่านสื่อออนไลน์ กระดานข่าว และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกองควาย
โปรดเลือกในรายการที่ตรงกับความคิดเห็นหรือความรู้สึกของท่านมากที่สุด เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการและให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลกองควาย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.เพศ *
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้านต่าง ๆ
1. ความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ *
2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความรวดเร็ว ความสุภาพ การให้ความช่วยเหลือ) *
3. การบริการเป็นไปตามเวลาที่กำหนด *
4. เจ้าหน้าที่แจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริการให้ผู้มาติดต่อทราบอย่างชัดเจน *
5. ระดับความพึงพอใจในการรับบริการในภาพรวม *
ส่วนที่ 3. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ควรปรับปรุง (ระบุถ้ามี)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy