E-Consumer Survey 2019
Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera,

Kajian ini dijalankan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) yang bertujuan untuk mengukur tahap kesedaran dan hak-hak pengguna e-Dagang di Malaysia. Adalah dimaklumkan bahawa semua maklumat yang dikumpulkan hanya akan digunakan bagi tujuan rujukan Kementerian sahaja. Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut mengenai kaji selidik ini, sekretariat Kementerian boleh dihubungi di talian 03-8882 6029 / bip@kpdnhep.gov.my. Terima kasih di atas penyertaan anda untuk meningkatkan ekosistem e-Dagang yang lebih baik di Malaysia.

Greetings,

This study is conducted by the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs (KPDNHEP) aimed to measure the level of awareness and consumer’s rights. Kindly be informed that all information gathered will only be used for Ministry’s reference only. Should you require further explanation regarding this survey, the Ministry secretariat can be reached at 03 – 8882 6029 / bip@kpdnhep.gov.my. Thank you for your participation in building better e-Commerce ecosystem in Malaysia.

Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service