'From Childhood to Life Happiness' Questionnaire
NL

Beste respondent,

Heb je je ooit afgevraagd waarom je je sommige dingen uit je kindertijd heel levendig herinnert en andere niet? Reflecteer je weleens op hoe je bent opgegroeid tot de volwassene die je vandaag de dag bent? Overkomt het je soms dat je ernstig twijfelt aan je vaardigheid om dingen gedaan te krijgen, ondanks je kwaliteiten en doorgaans het bewijs van het tegendeel? Erger je je bij vlagen aan hoezeer je je kunt ergeren? Word je af en toe overvallen door een gevoel van eenzaamheid dat uit het niets lijkt te komen? Ben je bij tijd en wijle geneigd tot negatieve zelfpraat? Vanuit ACE Aware NL zouden we voor dit soort vragen graag meer aandacht zien ontstaan, zowel in de wetenschap als in de samenleving in bredere zin.

ACE Aware NL is een Nederlands platform dat het verband onderzoekt tussen wat er gebeurt in de vroege kinderjaren, doorlopend in de puberteit, en hoe je functioneert als volwassene. Onze doelen variëren van het vergroten van de bewustwording en het delen van de huidige wetenschappelijke inzichten hierover, tot het aanmoedigen van actie richting benaderingen met meer aandacht voor de behoeften van met name baby's en (jonge) kinderen.

Deelname aan deze vragenlijst is volledig vrijwillig en de vragen zijn zo opgesteld dat je anoniem blijft, in lijn met de huidige AVG-richtlijnen, zoals ook Google deze hanteert voor dit soort formulieren. Er zijn geen vragen die identificeerbare persoonlijke informatie vereisen of daarheen leiden (zoals je naam, fysieke locatie of IP-adres). De resultaten van deze vragenlijst zullen alleen voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt en worden opgeslagen op een met een wachtwoord beveiligde digitale 'cloud' en zullen niet met derden worden gedeeld.

Er zijn voor de het beantwoorden van de vragen geen beperkingen zoals een woordlimiet of een bepaalde schrijfstijl. We vragen je om in het Nederlands of het Engels te schrijven. Het is geen enkel probleem als je vragen onbeantwoord wilt laten.

We zijn je zeer erkentelijk voor je tijd en inbreng en danken je voor je vertrouwen in onze zorg voor jouw verhaal!

ACE Aware NL

EN

Dear respondent,

Have you ever wondered why you remember some childhood memories vividly, and others not? Do you ponder about how you grew up into the person you are today? Does it happen to you that you seriously doubt your ability to get something done, despite your qualities and proof to the contrary? Do you ever get annoyed about how annoyed you can get? Are you sometimes struck by a sense of loneliness that seems to come out of nowhere? Do you often engage in negative self-talk? These are among the types of questions that we, as ACE Aware NL, would like to see addressed more both in science and society at large.

ACE Aware NL is a Dutch-based platform researching the relationship between what happens in the early years of childhood, through adolescence and how we function as adults. Our goals range from raising awareness and providing current scientific information on the topic, to encouraging action towards approaches with more attention for infant and child needs.

Participation in this survey is fully voluntary and constructed to be anonymous, complying with current GDPR regulations of Google Forms. There are no questions requiring or leading to any identifiable personal information (such as names, physical locations, or IP addresses). The responses from this questionnaire will be used for research purposes only, stored on a password-protected cloud, and will not be shared with any third parties.

There are no boundaries such as word limit or style of writing in answering the questions. Please answer in Dutch or English. Unanswered questions are perfectly acceptable.

Your time and input are highly appreciated and we thank you for your confidence in our care for your stories!

ACE Aware NL
Sign in to Google to save your progress. Learn more
*Ik ga akkoord met deelname en geef toestemming voor het (mogelijke) gebruik van mijn antwoorden in dit onderzoek EN ik ben mij ervan bewust dat deze vragenlijst anoniem is. / *I agree with participation in this questionnaire and give informed consent to the (possible) use of my answers in this research AND I am aware that this questionnaire is anonymous. *
Required
1. Wat is je leeftijd? / What is your age?
2. Wat is je gender? / What is your gender?
Clear selection
3. Heb je je kindertijd (0-12 jaar) in Nederland doorgebracht? / Did you spend your childhood (0-12 years of age) in the Netherlands?
Clear selection
4. Heb je het grootste deel van je leven in Nederland gewoond? / Have you been living in the Netherlands for the most part of your life?
Clear selection
5. Zijn je ouders geboren en getogen in Nederland? / Were your parents born and raised in the Netherlands?
Clear selection
6. Hoe zou je je kindertijd omschrijven, vanaf het vroegste moment dat je je kunt herinneren? Voel je vrij om alles aan te dragen wat naar jouw idee van belang is. / How would you describe your childhood, starting from as early as you can remember? Feel free to take this wherever you see fit.
7. Welke momenten of aspecten van je kindertijd beschouw je als uitzonderlijk relevant voor je ontwikkeling als mens? / What moments or aspects of your childhood do you consider to be particularly relevant to your development as a person?
8. Wat (als ze er zijn) zijn de links die je ziet tussen je kindertijd en de belangrijkste thema's in je leven op dit moment? / What links (if any) do you see between your childhood and the main themes in your life right now?
9. Wat (als ze er zijn) zijn de moeilijkheden waar je in het leven steeds weer tegenaan loopt? / What are difficulties (if any) in life that you keep coming across?
10. Zijn er persoonlijke praktijken of routines die je als 'slechte gewoontes' zou omschrijven? Graag toelichten welke en de omstandigheden die er de aanleiding toe waren. / Do you have any personal practices or routines that you would describe as 'bad habits'? Please elaborate on which ones and the context that led up to them.
11. Hoe zou je in het algemeen je gezondheid en je welzijn omschrijven? / How would you describe your general health and wellbeing?
12. Vertel ons waar je gelukkig van wordt en wie of wat betekenis geeft aan je leven, nu of in het verleden. Voel je vrij om alles aan te dragen wat naar jouw idee van belang is. / Please talk about what makes you happy and gives meaning to your life, either now or in the past. Feel free to take this wherever you see fit.
13. Wanneer je graag meer wilt weten over dit (onderzoeks)onderwerp, wilt deelnemen aan toekomstig onderzoek, of met ons in contact wilt komen, dan kun je ons bereiken op info@aceaware.nl. Is er tot slot nog iets wat je graag kwijt wilt? / If you would like to know more about this (research) topic, be part of future research, or get in touch with us, you can contact us at info@aceaware.nl. Is there anything else you would like to add?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy