Τελλόγλειο Ίδρυμα
Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά στην αξιολόγηση του τύπου και της ποιότητας της εμπειρίας που βιώνει ένας επισκέπτης σε ένα μουσειακό περιβάλλον.

Αποτελεί μέρος μελέτης που θα περιέχει δεδομένα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολυμεσικών εφαρμογών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ARTECH, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Ειδικής Δράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη συμμετοχή στο παρόν ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, θα διασφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων και θα διατηρηθούν όλοι οι κανόνες δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας.

Παρακαλούμε, αφιερώστε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.

Ευχαριστούμε!
Email *
Δήλωση συγκατάθεσης για συμμετοχή σε επιστημονική έρευνα *
Required
Είστε κάτοχος tablet, smartphone, smartwatch; *
Required
Είστε εξοικειωμένος/η με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών-applications; *
Πάρα πολύ
Καθόλου
Χρησιμοποιείτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Αν ναι, επιλέξτε ποια μέσα χρησιμοποιείτε. *
Required
Πόσες επισκέψεις έχετε πραγματοποιήσει σε κάποιο Μουσείο τα τελευταία πέντε (5) χρόνια; *
Επισκέπτεστε ιστοσελίδες Μουσείων; *
Required
Για ποιους λόγους επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ενός μουσείου;
Έχετε προηγούμενη εμπειρία χρήσης ψηφιακών εφαρμογών εντός Μουσείων; *
Required
Πως θα αξιολογούσατε την ευκολία χρήσης τους;
Πολύ εύκολες στη χρήση
Πολύ δύσκολες στη χρήση
Clear selection
Πως θα αξιολογούσατε την συνολική εμπειρία από τη χρήση τους;
Πολύ θετική
Πολύ αρνητική
Clear selection
Γνωρίζετε την έννοια "Εικονική Πραγματικότητα"; *
Έχετε προηγούμενη εμπειρία σε χρήση εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας / virtual reality εντός μουσείων; *
Τι είδους εφαρμογές ή μέσα εικονικής πραγματικότητας έχετε χρησιμοποιήσει;
Πως θα αξιολογούσατε την ευκολία χρήσης τους;
Πολύ εύκολες στη χρήση
Πολύ δύσκολες στη χρήση
Clear selection
Πως θα αξιολογούσατε τη συνολική εμπειρία από τη χρήση τους;
Πολύ θετική
Πολύ αρνητική
Clear selection
Σε μία ψηφιακή εφαρμογή ενός μουσείου θα σας ενδιέφερε περιεχόμενο σχετικά με: *
Required
Συμφωνείτε με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών από παιδιά σε ένα μουσείο; Αν ναι, ποιο περιεχόμενο πιστεύετε ότι θα τους ενδιέφερε περισσότερο; *
Required
Η χρήση ψηφιακών εφαρμογών με τη μορφή παιχνιδιών από παιδιά σε ένα μουσείο, ενισχύει την: *
Πάρα πολύ
Πολύ
Ούτε πολύ/λίγο
Λίγο
Πολύ λίγο
Ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων
Υποστήριξη διαδικασίας μάθησης
Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες
Οικειότητα με τα έργα τέχνης, τους δημιουργούς και τεχνικές
Πως πιστεύετε ότι ο επισκέπτης ενός μουσείου θα αντιμετώπιζε την χρήση των παρακάτω εφαρμογών; *
Πολύ θετικά
Θετικά
Ουδέτερα
Αρνητικά
Πολύ αρνητικά
Εικονική περιήγηση
Σταθμοί ψηφιακής ενημέρωσης
Οθόνες προβολής βίντεο/ήχου
Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας
Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας
Βιωματική εκμάθηση/συντήρηση έργων
Ψηφιακή επιμέλεια έκθεσης έργων τέχνης
Ποιους από τους παρακάτω τύπους εμπειριών θεωρείτε ότι βιώνετε σε ένα χώρο μουσείου; *
Πάρα πολύ
Πολύ
Ουδέτερα
Λίγο
Καθόλου
Ψυχαγωγία
Κοινωνικοποίηση
Προσωπική ταυτότητα
Ενημέρωση
Μόρφωση/εκπαίδευση
Πολιτιστική εμπειρία
Δεξιότητες
Φύλο *
Ηλικία *
Εκπαίδευση *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Aristotle University of Thessaloniki. Report Abuse