แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้บริการระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
1. วัตถุประสงค์การใช้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้วยระบบ e-filing สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ (กรณีตอบอื่น ๆ ให้ระบุในข้อถัดไป) *
Required
2. อาชีพ *
3. อายุ *
4. การศึกษา *
5. ลักษณะการใช้บริการ E-Filing *
6. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย • ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน) *
6.1) การขอรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการยืนยันตัวตน (CA) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
6.1.1) ขั้นตอนเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก
6.1.2) การลงทะเบียนสะดวก รวดเร็ว
6.1.3) มีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เป็นอย่างดี
6.1.4) เจ้าหน้าที่ให้บริการคำแนะนำที่ดี
6.2) ระบบ DIP e-Filing *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
6.2.1) ระบบการตอบสนองที่ดี พร้อมใช้งาน ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ
6.2.2) มีขั้นตอนการใช้ระบบที่ง่ายไม่ยุ่งยาก
6.2.3) มีคู่มือประกอบการใช้งาน และสามารถเป็นส่วนช่วยในการใช้งานได้จริง
6.2.4) มีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสม สามารถเข้าใจได้ง่าย สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ และสื่อสารข้อมูลได้ง่าย
6.2.5) ข้อมูลจากระบบ DIP e-Filing เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้
6.2.6) มีระบบสนับสนุน ช่วยเหลือ และพร้อมตอบสนองต่อผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี
6.2.7) มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี และมีกระบวนการในการป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี
6.2.8) มีระบบบริการข้อมูลและพร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆจากระบบอย่างเพียงพอ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
6.2.9) ระบบการชำระเงินผ่านทางระบบ DIP e-Filing มีความสะดวกใช้งานง่าย
6.2.10) ระบบการชำระเงินมีหลายช่องทางให้เลือกใช้
6.2.11) ระบบชำระเงินแบบ e-Payment มีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน น่าเชื่อถือ
6.2.12) เจ้าหน้าที่ให้บริการ Call Center ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจในการบริการ
6.2.13) เจ้าหน้าที่ส่วนบริการชั้น3 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจในการบริการ
6.2.14) ความพึงพอใจในระบบ DIP e-Filing ในภาพรวม
7. ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบ DIP e-Filing
Your answer
8. ข้อเสนอแนะความต้องการในการพัฒนาระบบเพิ่มเติมในอนาคต
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสำรวจนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service