ปวส.1/6M แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัตถุประสงค์ เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐานสากล (APACC) : ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และ ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2.6.1
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานสถานศึกษาพอเพียง : ด้านที่ 4 องค์ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และด้านที่ 5 องค์ที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม : ตัวชี้วัดที่ 5
คำชี้แจง กรุณาแสดงความคิดเห็นโดยทำเครื่องหมายลงในระดับความคิดเห็น
ชื่อ-สกุล (ข้อมูลนี้เป็นความลับเฉพาะงานวิจัยและพัฒนาเท่านั้น) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service