Registracija į darbuotojų, dirbančių su jaunimu, 5 modulių mokymus
Mokymų programą sudaro 5 moduliai: darbo su jaunimu, psichologijos, socialinio darbo, jaunimo neformaliojo ugdymo ir jaunimo politikos.
Mokymų programos apimtis –168 akademinės valandos (108 kontaktinės akademinės valandos ir 60 savarankiško darbo akademinių valandų). Mokymai vyks š. m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais:
- 1 modulis – rugsėjo 22-25 dienomis;
- 2 modulis – spalio 21-23 dienomis;
- 3 modulis – lapkričio 16-18 dienomis;
- 4 ir 5 moduliai – gruodžio 8-11 dienomis.

Registracija - iki š. m. liepos 10 d. (imtinai).

SVARBU!
• Mokymuose dalyvauti atrinksime 20 dalyvių.
• Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad užtikrina savo dalyvavimą visų mokymų metu. Privaloma el. paštu egle.dosiene@jrd.lt atsiųsti organizacijos, įstaigos, kurioje dirbama, raštišką sutikimą, kad sutinka išleisti darbuotoją į visų modulių mokymus ir suteikti galimybes jam atlikti praktines užduotis.
• Su atrinktais mokymų dalyviais bus sudaromos sutartys dėl sutikimo ir įsipareigojimo dalyvauti visų modulių mokymuose. Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai.
• Visų modulių mokymai vyks darbo dienomis, nepertraukiamai. Mokymų programa -derinama.
• Dalyvavimas mokymuose yra dalinai apmokamas. Maitinimo ir lektoriaus išlaidas visų mokymų metu apmoka Departamentas. Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos, turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. Apgyvendinimo išlaidas 1, 4 ir 5 mokymų modulių metu apmoka Departamentas, 2 ir 3 modulių – patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. Departamentas gali tarpininkauti ieškant apgyvendinimo. Apie tikslią mokymų vietą informuosime atrinktus dalyvius.
• Mokymų dalyviams, išklausiusiems visas mokymų programoje numatytas temas, sėkmingai atlikusiems praktines užduotis, savarankiškus darbus ir gavus teigiamą įvertinimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduodami mokymų baigimo pažymėjimai.

1. Pildydama(s) šią anketą sutinku, kad:
1.1. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas) ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 dalies e) punktu "tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas";

1.2. Asmens duomenys, pateikti šioje anketoje, būtų naudojami registracijai į renginį, dalyvių sąrašo sudarymui ir apibendrintai Jaunimo reikalų departamento statistikai apskaičiuoti, esant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnyje nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka.

1.3. Asmens duomenys (vardas, pavardė, atstovaujama organizacija, el. pašto adresas ir telefono numeris) pateikiami anketoje bus naudojami tik susisiekimui dėl renginio bei panaikinami po renginio.

2. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:
2.1. teisė reikalauti ištaisyti, ištrinti ("teisė būti pamirštam") savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
2.2. teisė apriboti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų;
2.3. teisė pateikti rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo mano asmens duomenų valdytojams: Jaunimo reikalų departamentui, A. Vivulskio g. 5, 03162, Vilnius, juridinio asmens kodas 188681478. El. pastas info@jrd.lt, tel. nr. 8 634 08299.Kontaktinis asmuo – vyriausioji patarėja Eglė Došienė, el. p. egle.dosiene@jrd.lt, tel.8- 655 88322.
Vardas, pavardė *
Atstovaujama įstaiga, organizacija bei pareigos *
El. pašto adresas *
Tel. numeris *
Išsilavinimas (prašome parašyti koks ir kur įgytas) *
Darbo su jaunimu patirtis (trumpai aprašykite) *
Kiek laiko dirbate atvirajame jaunimo centre ar erdvėje, ar su jaunimu dirbančioje organizacijoje? (mėnesių tikslumu) *
Kokių žinių ir įgūdžių Jums labiausiai trūksta dirbant su jaunimu? *
Ką Jūs įvardintumėte kaip savo stiprybę dirbant su jaunimu? *
Klausimas ar dileminė situacija, kuri kyla Jūsų darbe? *
Ką konkretaus šiuose mokymuose norėtumėte sužinoti / išmokti / išspręsti? *
Specialūs poreikiai (alergijos, vegetarizmas ir pan.) *
Kita informacija, kuri Jūsų nuomone gali būti svarbi mokymų organizatoriams.
Sutinku, kad po dalyvavimo mokymuose (jeigu būsiu atrinkta (-as) ), man būtų atsiųsta mokymų vertinimo anketa *
Sutinku, kad renginio metu filmuojamoje ir / ar fotografuojamoje medžiagoje gali atsirasti mano atvaizdas, kuris gali būti panaudojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomų veiklų viešinimo tikslais. *
Asmeniui, dalyvavusiam visoje renginio programoje, bus išduodamas pažymėjimas. Nurodykite adresą (gatvė, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas), kuriuo šis pažymėjimas turėtų būti išsiųstas arba informuokite, kad toks pažymėjimas Jums reikalingas nebus.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of JRD. Report Abuse