Spolupráca so Slniečkom :-)
Email address *
Vieš si seba predstaviť pri práci s deťmi a mládežou na školách v prírode?
Vieš čím decká žijú a máš pre nich otvorené uši aj srdce?
Si dospelým a zodpovedným človekom, ale aj s nezlomným optimizmom a so zmyslom pre zábavu a humor?
... ak áno, staň sa ANIMÁTOROM / ANIMÁTORKOU so Slniečkom !

Spolupracovať s nami môžeš nielen pri príprave a realizácii animačných programov a zabezpečovaní detskej rekreácie v školách v prírode (ŠvP), v letných táboroch (LT), ale aj na školských výletoch, lyžiarskych a plaveckých výcvikoch, pri rodinných alebo firemných akciách a pod.

Konkrétne, máme pre Teba PONUKU pracovať na týchto pozíciach:

A - animátor, vedúci oddielu
B - zdravotník
C - hlavný vedúci
D - technický asistent
E - inštruktor / tréner
F - delegát

Podmienky pre jednotlivé pozície
2. klikni na odkaz podľa toho, o akú pozíciu máš záujem a zisti, či spĺňaš všeobecné aj špeci-požiadavky danej pozície.

ANIMÁTOR
- viď. https://docs.google.com/document/d/1ECYMHYhmqdXEwlJTvySV72LlP1ADeg95sCGmPXx9orQ/pub

ZDRAVOTNÍK
- viď. https://docs.google.com/presentation/d/1_BjqWJ3Tk-5vQqUdRz9kNNKMj-Fhn5D86d6MaH5AQ3o/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

HLAVNÝ VEDÚCI
- viď. https://docs.google.com/presentation/d/1ZjS-E6cEKaZu5GRZEPabeEa_aCrQWLJb6-IREpmMg-8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

TECHNICKÝ ASISTENT
- viď. https://docs.google.com/presentation/d/144HQpfLRexRmCvnVFlrF5Zk3wbM2OA53J2-UPDPQMdk/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

INŠTRUKTOR / TRÉNER
- prevažne na lyžiarske, plavecké výcviky, športovo zamerané tábory (Sunny Sports);
- musí byť kvalifikovaný v danej oblasti športu (absolvovaný kurz s osvedčením).

DELEGÁT
- k preprave detí na ceste z Bratislavy do tábora a späť (so zastávkami v mestách TT, P N, TN, ZA a pod.)


OSOBNÉ ÚDAJE
Ak máš seriózny záujem o spoluprácu s nami a spĺňaš vyššie uvedené podmienky, vyplň tento dotazník.
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Tituly
Your answer
Nickname
Your answer
Mobil *
Your answer
Email *
Your answer
Vek *
uveď svoj vek (upozornenie: v deň nástupu na turnus musíš mať už aspoň 18 rokov kvôli právnej zodpovednosti za deti v skupine. Preto ak nie si plnoletý/á, je zbytočné vypĺňať tento dotazník.
Your answer
Mesto/obec pôsobenia *
uveď mesto/obec, kde aktuálne bývaš / študuješ / pracuješ
Your answer
Aktuálny status *
uveď svoj vek (upozornenie: v deň nástupu na turnus musíš mať už aspoň 18 rokov, preto ak aktuálne máš len 17 rokov, uveď dátum, kedy dosiahneš plnoletosť) ... pre asistenta platí min.vek 16 rokov
ŠPECIFIKÁCIA ZÁUJMU O PRÁCU
Záujem o pozíciu *
POZOR: Pre prácu animátora a zdravotníka musíš mať vek NAD 18 rokov !!! Pre prácu hlavného vedúceho - NAD 21 rokov !!! Asistent musí mať ve1k NAD 16 rokov a pracuje bez nároku na odmenu. ZDRAVOTNÍK musí byť kvalifikovaný podľa podmienok uvedených vo Vyhláške, t.j. zdravotná sestra, lekár, pôrod.asistentka, záchranár, - teda nie zdravotný asistent, ani absolvent kurzu Červeného kríža ani medik).
Required
Záujem o termíny *
V ktorých mesiacoch môžeš pracovať v turnusoch ŠvP a LT? Prípadne uveď konkrétne termíny, v ktorých si k dispozícii. skratky: ŠvP = škola v prírode; LT = letný tábor
Required
Vek detí a mládeže *
S akou vekovou kategóriou detí a mládeže vieš pracovať?
Required
Záujem o tábory *
O aký typ tábora máš záujem? (označ aj viaceré, ktoré ti vyhovujú)
Required
KOMPETENCIE A SKÚSENOSTI
Skúsenosť v práci s deťmi a mládežou *
Popíš svoju doterajšiu skúsenosť a aktivitu v práci s deťmi a mládežou (stručne, heslovite) - projekty, organizovanie výletov a akcií, dobrovoľnícka služba, spolupráca s občianskymi združeniami, ktoré sa venujú deťom a mládeži; vedenie krúžkov a pod.
Your answer
Skúsenosť v animácii v ŠvP a LT *
Koľko turnusov si doposiaľ animoval/a v rámci ŠvP a LT so Slniečkom alebo aj v iných CK / OZ?
Your answer
Táborové "zručnosti" *
Uveď svoje táborové zručnosti, v ktorých vynikáš a ktoré majú vzťah k práci s deťmi a mládežou... napr. tanečné, herecké, moderátorské, hra na gitare, spevácke, výtvarné, strategické, D.J., technické, kreatívne, zábavné, športové, plavecké, orientačné, organizačné, rozprávačské (vedieť zaujať), líderské (udržať si autoritu), poriadkumilovnosť, zodpovednosť, zásadovosť, tímovosť (spolupracovať), bezkonfliktnosť, riešenie konfliktov, rešpektovanie autority, schopnosť motivovať k aktivitám, zvládanie stresu, akčnosť, optimizmus :-) Presvedč nás, že potrebujeme v tíme mať práve Teba :-)
Your answer
Motivácia *
Prečo sa zaujímaš o túto prácu? Daj nám vedieť o svojich vnútorných motívoch.
Your answer
Kvalifikácia zdravotníka
Ak sa prihlasuješ na pozíciu ZDRAVOTNÍKA v ŠvP / LV / LT, označ tú podmienku, ktorú spĺňaš podľa zákona pre výkon zdravotníka. (Ak sa na túto pozíciu neprihlasuješ, tento bod ignoruj).
POVINNOSTI
Záujemca o spoluprácu má povinnosť zúčastniť sa CASTING-u (výberového konania), v priebehu marca. Ak sa castingu nezúčastní, je tu nižšia šanca obsadenia na termín.

Pre tých, ktorí úspešne prejdú castingom/pohovorom, sa následne zúčastňujú víkendového školenia, ktoré je pre nováčikov v Slniečku povinné. Prvé školenie sa koná v RZ Tesáre pri Topoľčanoch 7.- 8. apríla 2018 (príprava na ŠvP) a druhé v priebehu júna (príprava na LT). Školenie stojí 20 €. Tento poplatok sa po sezóne vracia, ak sa animátor/zdravotník... zúčastní aspoň jedného turnusu. Súčasťou školenia je aj programovka ku školám v prírode a neskôr k letným táborom.

Účasť na castingu *
Môžeš sa zúčastniť castingu na jednom z 3 termínov v priebehu marca (soboty) v Trenčíne / Bratislave / B.Bystrici (termíny budú upresnené vo februári)
Školenie + programovka *
Môžeš sa zúčastniť školenia v Tesároch?
Účasť na ŠvP *
Môžeš sa zúčastniť aspoň jedného turnusu školy v prírode od 9. apríla do 22. júna 2018? (ak nemôžeš, tento dotazník vyplňuješ žiaľ zbytočne)
REFERENCIE
V nasledujúcich oknách uveď kontakty na 3 rôznych referentov, ktorí dosvedčia tvoju vhodnosť pre prácu v škole prírode resp. v letnom tábore (okrem mena a priezviska uveď aj organizáciu, vzťah k tvojej osobe a kontaktný email) ... napr. Mgr. Peter Úžasný, OZ Deti a ich sny; je to môj bývalý šéf; peter.uzasny@ozetko.sk)
1. referent *
Your answer
2. referent *
Your answer
3. referent *
Your answer
VYHLÁSENIE a SÚHLAS
Vyhlásenie *
Označením čestne vyhlasuješ, že si nikdy v minulosti nebol/a ani v súčastnosti nie si tresne stíhaný/á, že si psychicky, morálne aj zdravotne spôsobilý/á na výkon uvedenej pozície.
Súhlas *
Zakliknutím súhlasíš s administratívnym spracovaním Tvojich osobných údajov uvedených v tejto registrácii pre účely výberového konania poverenými osobami v CK Slniečko. Tieto údaje nebudú poskytnuté iným fyzickým ani právnickým osobám.
Doplňujúce informácie
Informácie o jednotlivých Školách v prírode, letných táboroch a ďalších podujatiach nájdeš na našej webovej stránke:
www.ckslniecko.sk
www.facebook.com/ckslniecko

Počet detí / mladých v skupine, za ktorých má vedúci pri LT 24-hodinovú zodpovednosť, je 12 až 15.
(Na turnusoch ŠvP - len počas programu: od 14:00 do 21:00 h.)

CK Slniečko hradí animátorovi / zdravotníkovi denne 5 x stravu a ubytovanie (vo výške cca 15,- € na deň) + vypláca finančnú odmenu (závisí od pozície, skúseností a splnení podmienok).
Podrobné platové podmienky budú zverejnené záujemcom pri osobnom pohovore.

Ak Tvoj profil zaujme niektorého z našich manažérov animátorských tímov, pozve ťa na casting v marci.

Na prípadnú spoluprácu s Tebou sa teší tím slniečkových manažérov: Juro, Klára, Vašo, Lucky a Rastin.

Pre viac informácii o podmienkach spolupráce kontaktuj manažérov::
juro@ckslniecko.sk
klara@ckslniecko.sk

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms