मतदान केन्द्र पर्यवेक्षण फारम

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४
पाहिलो चरण - बैशाख ३१, २०७४
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)
स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको सचिवालय
मतदान केन्द्र पर्यवेक्षण फाराम (निर्वाचनको दिन)

फारम अंग्रेजी वा नेपाली(युनिकोड) कुनै एक भाषामा भर्न सकिनेछ।

यो फारम भर्न केहि समस्या भएमा cleanelection2017@gmail.com or inseconline@insec.org.np मा इमेल पठाउन पनि सक्नु हुनेछ।

  भाग १ः मतदान केन्द्र र मतदातासम्बन्धी जानकारी

  This is a required question
  This is a required question
  मिलेन
  This is a required question
  मिलेन
  This is a required question
  मिलेन
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  मिलेन
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  मिलेन
  This is a required question
  मिलेन
  This is a required question
  मिलेन
  This is a required question
  मिलेन
  This is a required question
  मिलेन
  This is a required question
  मिलेन
  This is a required question
  मिलेन
  This is a required question
  मिलेन
  This is a required question
  मिलेन
  This is a required question