แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 12
สังกัด
๑. ตามข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่าสิ่งใดของอาคารบ้างที่ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน *
๒. กรณีอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่ากี่เมตร *
๓. การก่อสร้างอาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผู้อื่นจะมีระยะห่างจากเขตที่ดินนั้นต่ำกว่า ๕๐ เซนติเมตร จะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy