К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я „ЕВРОПА ПРЕД ИЗБОРИ ЗА ПАРЛАМЕНТ: ПЕРСПЕКТИВИ, РИСКОВЕ, РУСКА ПРОПАГАНДА“
Регистрационна форма
Conference "Europe in the Wake of the EP elections: Perspectives, Risks and Russian Propaganda"
Reintegration form
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, АУДИТОРИЯ „ПРОФ. ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ И ПРОФ. ВЕРА МУТАФЧИЕВА“ 310, КОРПУС 1
NBU, auditorium 310 -"Prof. Petar Mutafchiev and prof. Vera Mutafchieva", building 1
27 МАРТ 2019 г. от 09,30 ч. до 15,15ч.
27th of March, 09:30 to 15:15
Имена/Name (surname, given name)
Your answer
Координати за обратна връзка/Contact details:
Your answer
С регистрацията си се съгласявам с политиката за поверителност на Нов български университет. Разбирам, че Нов български университет ще сподели моята информация с Фондация РескМонитор и Програма „Европа за гражданите“, Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие на Европейската комисия“, финансираща проект „Нов разказ за Европа: внасяне на повече единение в Европейския съюз“./ By registering I agree with the privacy policy of New Bulgarian University. I understand that New Bulgarian University will share my information with Risk Monitor Foundation and "Europe for Citizens" Programme of the European Commission, financing the project „A new narrative for Europe: Bringing more union into the European Union - the cost of non EU (BRING)“.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service