Kompetencje na rynku pracy
Szanowni Państwo,

Nazywam się Agata Matuszewska-Kubicz i jestem adiunktem na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie prowadzę badania na temat kompetencji zawodowych na rynku pracy w przyszłości i chciałabym poznać Państwa opinie w tym obszarze.

Badanie trwa ok. 7-10 minut. Udział w badaniu jest dobrowolny i można z niego zrezygnować w dowolnym momencie. Badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki będą wykorzystywane tylko do celów naukowych. Wyniki nie będą analizowane indywidualnie, jedynie grupowo.

W razie jakichkolwiek pytań bądź uwag dotyczących badania, zapraszam do kontaktu: agata.matuszewska@uni.lodz.pl
1. Proszę ocenić czy Pana/Pani zdaniem dana kompetencja będzie pożądana przez pracodawców na rynku pracy w najbliższych kilku latach? (1 – zupełnie nie będzie pożądana; 5 – będzie bardzo silnie pożądana) *
1
2
3
4
5
a. Rozwiązywanie problemów
b. Kreatywność i innowacyjność
c. Analityczne i krytyczne myślenie
d. Aktywne uczenie się i nauczanie
e. Interdyscyplinarność
f. Inteligencja emocjonalna
g. Inteligencja społeczna
h. Kompetencje międzykulturowe
i. Wirtualna współpraca
j. Kompetencje cyfrowe
2. Jakie inne kompetencje (oprócz wyżej wymienionych) będą Pana/Pani zdaniem pożądane przez pracodawców na rynku pracy w najbliższych kilku latach?
3. Jak ocenia Pan/Pani swój obecny poziom poniższych kompetencji? (1 – bardzo niski poziom, 5 – bardzo wysoki poziom) *
1
2
3
4
5
a. Rozwiązywanie problemów
b. Kreatywność i innowacyjność
c. Analityczne i krytyczne myślenie
d. Aktywne uczenie się i nauczanie
e. Interdyscyplinarność
f. Inteligencja emocjonalna
g. Inteligencja społeczna
h. Kompetencje międzykulturowe
i. Wirtualna współpraca
j. Kompetencje cyfrowe
4. Czy chciałby/-łaby Pan/Pani w przyszłości rozwijać poniższe kompetencje w celach zawodowych? (1 – zdecydowanie nie; 5 – zdecydowanie tak) *
1
2
3
4
5
a. Rozwiązywanie problemów
b. Kreatywność i innowacyjność
c. Analityczne i krytyczne myślenie
d. Aktywne uczenie się i nauczanie
e. Interdyscyplinarność
f. Inteligencja emocjonalna
g. Inteligencja społeczna
h. Kompetencje międzykulturowe
i. Wirtualna współpraca
j. Kompetencje cyfrowe
5. Jakie inne kompetencje (oprócz wyżej wymienionych) chciałby/-łaby Pan/Pani w przyszłości rozwijać w celach zawodowych?
6. W jaki sposób do tej pory rozwijał/-ła Pan/Pani kompetencje zawodowe? Proszę zaznaczyć wszystkie wykorzystywane sposoby. *
Required
7. Jak ocenia Pan/Pani skuteczność wskazanych metod rozwijania kompetencji zawodowych? (0 - nie znam tej metody; 1 – bardzo niska skuteczność; 5 – bardzo wysoka skuteczność) *
0 - nie znam tej metody
1
2
3
4
5
a. Praca zawodowa, staże, praktyki, wolontariat
b. Działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich
c. Zorganizowane szkolenia, warsztaty, kursy
d. Indywidualne samokształcenie (książki, czasopisma, videocasty, podcasty, webinary, spotkania, konferencje)
e. Zajęcia na studiach wyższych
f. Indywidualne sesje coachingowe
g. Mentoring
8. W jakim stopniu poniższe czynniki Pana/Pani zdaniem wpłyną na rynek pracy w Polsce w najbliższych kilku latach? (1 – w ogólnie nie wpłynie; 5 – wpłynie w bardzo dużym stopniu) *
1
2
3
4
5
Starzenie się społeczeństwa
Automatyzacja pracy
Pandemia COVID-19
Ruchy migracyjne
Globalizacja
Płeć: *
Wiek: *
Tryb studiów: (w przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku, proszę odnieść się do kierunku rozpoczętego wcześniej) *
Poziom studiów: (w przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku, proszę odnieść się do kierunku rozpoczętego wcześniej) *
Rok studiów: (w przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku, proszę odnieść się do kierunku rozpoczętego wcześniej) *
Wydział Uniwersytetu Łódzkiego: (w przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku, proszę odnieść się do kierunku rozpoczętego wcześniej) *
Uprzejmie dziękuję za udział w badaniu!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy