Dalībnieka pieteikuma anketa BAG projektam
PROGRAMMA
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam

PROJEKTA NOSAUKUMS
“Zaļā lauksaimniecība bez robežām”

PROJEKTA VISPĀRĒJAIS MĒRĶIS
Uzlabot uzņēmējdarbības iespējas un sadarbību Latvijas - Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu reģionā, īstenot pasākumus, kas atbalsta attīstību un inovācijas zaļajā lauksaimniecībā , veicināt nodarbinātības iespējas. Palielināt nodarbinātības līmeni pierobežas reģionā, veicināt vietējo lauksaimnieku vai pārtikas ražotāju vēlmi un iespējas veidot jaunus zaļās lauksaimniecības uzņēmumus.

MĒRĶA GRUPA
Esošie vietējie lauksaimnieki un vietējie pārtikas ražotāji no Zemgales, Paņevežas apgabala, Minskas un Grodņas reģioniem, kā arī personas, kas ir bezdarbnieki vai vēlās mainīt profesiju, kā arī potenciālie uzņēmēji vai darbinieki zaļajās saimniecībās.

PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI:
1. Dalība 2 dienu pieredzes apmaiņas pasākumā Dobelē š.g. 4. un 5. oktobrī:
04.10.2019. - Pieredzes apmaiņas brauciens- ekskursija un Zemgales saimniecībām, esošajiem ražotājiem.
Maršruts (Dobele - Mālkalnu ģimenes saimniecība “Blūdži” - ZS Trubenieki (+ pusdienas) - "Zelt" smiltsērkšķu dārzs) Dalības maksa - 19 EUR.

5.10.2019.- Jau esošiem pārtikas audzētājiem- ražotājiem- Dalība izstādē Dobelē Ceriņu Dārzā Ābolu svētku ietvaros- kopā ar sadarbības partneriem no Baltkrievijas un Lietuvas parādīt savu produkciju gan pārrobežu partneriem, gan pasākuma viesiem un apmeklētājiem.

2. Sešu dienu apmācību programmas 3 dažādās tēmās
Lai veicinātu uzņēmējdarbībai nepieciešamo prasmju attīstību, dotu ieskatu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes pamatprincipos, kā arī sniegtu informāciju par zaļās lauksaimniecības produkcijas sertifikācijas prasībām un iespējām eksportēt produktus:

• 5.11.2019.; 7.11.2019.- 2 dienu apmācību programma- “Produktu un pakalpojumu izstrāde, preču zīmolu veidošana, vizuālā identitāte, radošā iesaiņošana, pārdošana, tirgus izpēte un jauni tirgi”
• 12.11.2019.; 14.11.2019.- 2 dienu apmācību programma “Uzņēmējdarbības plāna izstrāde un finansējuma piesaiste”
• 26.11.2019.; 28.11.2019.- 2 dienu apmācību programma “Zaļās lauksaimniecības veidi un sertifikācija, intelektuālais īpašums un produktu eksporta iespējas (ES un BY tirgus specifika), komunikācija dažādās sociāli kulturālās vidēs”

3. 3 radošās darbnīcas “Vizuālā identitāte un iepakojums”
Iespēja praktiski apgūt un iepazīt jaunākās, mūsdienīgākās tehnoloģijas, to sniegtās iespējas un risinājumus produktu iesaiņošanā, iepakošanā, vizuālā noformēšanā.

4. IT platformas izveide
Izveidota IT platforma www.greenagriculture.eu- Jaunradīto produktu popularizēšanai, projektā iesaistīto dalībnieku- uzņēmēju profilu izveide, produkcijas popularizēšanai un kontaktu dibināšanai.

Vairāk informācijas: Tālr.: 63781740, 63781739
E-pasts: piuac@dobele.lv
Vārds, uzvārds *
Your answer
Novads, kuru pārstāvat (reģistrēta saimnieciskā darbība vai deklarēta dzīvesvietas adrese): *
Your answer
Dalība aktivitātēs (atzīmēt visas, kurās ir vēlme piedalīties) *
Required
E-pasta adrese *
Your answer
Mobilā tālruņa numurs *
Your answer
Pasākumi tiek organizēti projekta "Zaļā lauksaimniecība bez robežām" ietvaros (Nr.ENI-LLB-1-117). Projekts tiek realizēts ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020.gadam atbalstu.
Projekta īstenošanas laiks no 2019.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.janvārim.
PROJEKTA KOPĒJAIS BUDŽETS – EUR 331 625,68, tai skaitā ERAF finansējums – EUR 298 463,11
Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne – www.europa.eu
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy