ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง : สพม.12 ในฐานะเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ขอความร่วมมือโรงเรียนที่จะเข้าประชุมกรอกข้อมูลของผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มที่ 3 สพม. 10 – 16 และ สพป. (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม *
Your answer
สังกัด (สพม./สพป.) *
โปรดระบุ สพม./สพป. ที่สังกัด เช่น สพม.12 หรือ สพป.ชุมพร เขต 1
Your answer
จังหวัดที่ตั้งโรงเรียน *
Your answer
1.ผู้เข้าประชุมในตำแหน่ง ผอ. ร.ร.
ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
1.1 คำนำหน้า *
1.2 ชื่อ - สกุล *
Your answer
1.3 ตำแหน่ง *
1.4 ศาสนา *
1.5 เบอร์โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
1.6 ประสงค์เข้าพักโรงแรมวันที่ *
หากไม่ประสงค์เข้าพักโรงแรม ไม่ต้องตอบ ข้อ 1.7
1.7 การชำระค่าที่พัก
1.8 รายละเอียดการเข้าพักโรงแรม (สพม.12 จัดให้)
1.9 รายละเอียดการเข้าพักโรงแรม (เบิกจากต้นสังกัด)
2.ผู้เข้าประชุมในตำแหน่ง ผู้ทำหน้าที่ประสานงาน OBECQA
2.1 คำนำหน้า
2.2 ชื่อ - สกุล
Your answer
2.3 ตำแหน่ง
2.4 ศาสนา
2.5 เบอร์โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้
Your answer
2.6 ประสงค์เข้าพักโรงแรมวันที่
หากไม่ประสงค์เข้าพักโรงแรม ไม่ต้องตอบ ข้อ 2.7
2.7 การชำระค่าที่พัก
2.8 รายละเอียดการเข้าพักโรงแรม (สพม.12 จัดให้)
2.9 รายละเอียดการเข้าพักโรงแรม (เบิกจากต้นสังกัด)
3.ผู้เข้าประชุมในตำแหน่ง ครูผู้ทำหน้าที่ประกันคุณภาพภายใน
3.1 คำนำหน้า
3.2 ชื่อ - สกุล
Your answer
3.3 ตำแหน่ง
3.4 ศาสนา
3.5 เบอร์โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้
Your answer
3.6 ประสงค์เข้าพักโรงแรมวันที่
หากไม่ประสงค์เข้าพักโรงแรม ไม่ต้องตอบ ข้อ 3.7
3.7 การชำระค่าที่พัก
3.8 รายละเอียดการเข้าพักโรงแรม (สพม.12 จัดให้)
3.9 รายละเอียดการเข้าพักโรงแรม (เบิกจากต้นสังกัด)
4.ผู้เข้าประชุมในตำแหน่ง ครูผู้ทำหน้าที่แผนงานโรงเรียน
4.1 คำนำหน้า
4.2 ชื่อ - สกุล
Your answer
4.3 ตำแหน่ง
4.4 ศาสนา
4.5 เบอร์โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้
Your answer
4.6 ประสงค์เข้าพักโรงแรมวันที่
หากไม่ประสงค์เข้าพักโรงแรม ไม่ต้องตอบ ข้อ 4.7
4.7 การชำระค่าที่พัก
4.8 รายละเอียดการเข้าพักโรงแรม (สพม.12 จัดให้)
4.9 รายละเอียดการเข้าพักโรงแรม (เบิกจากต้นสังกัด)
5.ผู้เข้าประชุมในตำแหน่ง รองวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการ
5.1 คำนำหน้า
5.2 ชื่อ - สกุล
Your answer
5.3 ตำแหน่ง
5.4 ศาสนา
5.5 เบอร์โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้
Your answer
5.6 ประสงค์เข้าพักโรงแรมวันที่
หากไม่ประสงค์เข้าพักโรงแรม ไม่ต้องตอบ ข้อ 5.7
5.7 การชำระค่าที่พัก
5.8 รายละเอียดการเข้าพักโรงแรม (สพม.12 จัดให้)
5.9 รายละเอียดการเข้าพักโรงแรม (เบิกจากต้นสังกัด)
6.ผู้เข้าประชุมในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระที่จะรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน IS
6.1 คำนำหน้า
6.2 ชื่อ - สกุล
Your answer
6.3 ตำแหน่ง
6.4 ศาสนา
6.5 เบอร์โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้
Your answer
6.6 ประสงค์เข้าพักโรงแรมวันที่
หากไม่ประสงค์เข้าพักโรงแรม ไม่ต้องตอบ ข้อ 6.7
6.7 การชำระค่าที่พัก
6.8 รายละเอียดการเข้าพักโรงแรม (สพม.12 จัดให้)
6.9 รายละเอียดการเข้าพักโรงแรม (เบิกจากต้นสังกัด)
หมายเหตุ (ถ้ามี)
เช่น สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแจ้งให้ผู้จัดประชุมทราบ หรืออำนวยความสะดวก (กรณีจำเป็น)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12. Report Abuse - Terms of Service