Phiếu Ghi danh Tham gia Kêu gọi Quốc hội Mỹ Thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam - HR-1383
Write-to-Congress Sign up Form - In Support of Vietnam Human Rights Act H.R. 1383
Để có thêm thông tin về Nhóm Vận Động (Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam) và Dự luật, xin xem:
Họ (Last Name) *
Your answer
Tên (First Name) *
Your answer
Tên lót (Middle Name)
Your answer
Email *
Your answer
Số điện thoại (Phone Number): xxx-xxx-xxxx *
Your answer
Địa chỉ (Street Address) *
Your answer
Thành phố (City) *
Your answer
Tiểu bang (State) *
Mã số vùng (Zip Code) *
Your answer
(Đồng ý) Consent *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of American University. Report Abuse