แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก 2560
คำถามอาจจะยาว แต่นี่คือเสียงสะท้อนจากท่านผู้เข้ารับบริการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้เราได้พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นสืบไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 อาชีพ *
1.4 ระดับการศึกษา *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์
2.1 ท่านเคยใช้งานเว็บไซต์ใดของเราบ้าง ? *
Required
2.2 ท่านพึงพอใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราในระดับใด? *
5 พอใจมาก
4 พอใจ
3 พอใช้
2 ปานกลาง
1 น้อย
1.มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล/ที่อยู่
2.ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
3.ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
4.ข้อมูลตรงกับความต้องการ
5.มีข้อมูลหลากหลาย
6.ข้อมูลการเดินทาง การติดต่อ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้านการใช้งาน
ด้านการใช้งาน *
5 พอใจมาก
4 พอใจ
3 พอใช้
2 ปานกลาง
1 น้อย
1.ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
2.ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
ตอนที่ 4 ด้านรูปแบบเว็บไซต์
4.ด้านรูปแบบเว็บไซต์ *
5 พอใจมาก
4 พอใจ
3 พอใช้
2 ปานกลาง
1 น้อย
1.ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
2.ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
ตอนที่ 5 เครือข่ายสังคมออนไลน์
ท่านรู้จักหรือเคยเยี่ยมชมเพจ Social อะไรของเราบ้าง? *
Required
ตอนที่ 6 ประเมินภาพรวมของเว็บไซต์และ Social
ถ้าคะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนระดับใด? (น้อย - มาก) *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ขอบพระคุณทุกคำตอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้เราได้พัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นสืบไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms