Bądź częścią Be Together!
Idzie nowe!
Tegoroczna edycja Be Together będzie trwała od maja do listopada 2019 r. z przerwą na wakacje, podczas której będziemy korzystać z różnych wydarzeń kutluralnych oraz wyjedziemy razem na weekend. W tym roku przeżyjemy twórczą przygodę opartą na teatrze i fotografii. Będziemy spotykać się raz w tygodniu - w poniedziałki w godz. 16:00-19:00.

Jeśli jesteś zainteresowany projektem i odpowiadają Ci jego terminy, wypełnij proszę poniższy formularz zgłoszeniowy, a my odezwiemy się do Ciebie z informacją zwrotną. Mamy nadzieję - do zobaczenia ;)
Imię Nazwisko *
Your answer
Czym zajmujesz się na co dzień? *
Your answer
Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie? *
Your answer
Zupełnie tego nie wymagamy, ale pochwal się, jeśli masz doświadczenie w teatrze albo fotografii? :) Jeśli nie - zdobędziemy je razem!
Your answer
Twój adres email: *
Your answer
Twój numer telefonu: *
Your answer
Skąd dowiedziałeś się o projekcie Be Together? *
KARTA INFORMACYJNA O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHNa podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119/1) –dalej RODO, informuję, że:1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja TIFF Collective z siedzibą przy ul. Ruska46a/9, 50-079 Wrocław, adres e-mail: p.galanciak@tiff.wroc.pl.2. Pana/Pani dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.b RODO.3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jakrównież prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organunadzoru– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w celurealizacji zadań wynikających z przygotowania i realizacji umowy. Odbiorcami danych mogą być równieżinstytucje upoważnione z mocy prawa.6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacjimiędzynarodowej.8. Dane osobowe zgromadzone w celu zawarcia i realizacji umowy, będą przechowywane przez Administratora wczasie jej realizacji oraz przez okres 10 lat czyli w czasie wymaganym przez organy kontrolne Państwa wszczególności ZUS i US.9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnejochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimiobowiązującymi przepisami.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Fundacji TIFF Collective z siedzibą przy ul. Ruskiej 46a/9, 50-079 Wrocław związane z udziałem w projekcie Be Together. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Fundacji TIFF Collective - p.galanciak@tiff.wroc.plspod adresu, którego zgoda dotyczy. *
Czy jesteś osobą z niepełnosprawnością? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service