Έντυπο Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας 2016-2017

Παρακαλούμε τους τους εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν Προγράμματα Αγωγής Υγείας (2016-2017) να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την παρακάτω φόρμα για την υλοποίηση του Προγράμματός τους μέχρι την Tετάρτη 21 Ιουνίου 2017, προκειμένου:
- να ακολουθήσει η έκδοση των βεβαιώσεων υλοποίησης των προγραμμάτων
- και να αξιοποιηθούν οι προτάσεις για τον καλύτερο σχεδιασμό της στρατηγικής του Γραφείου Αγωγής Υγείας την επόμενη σχολική χρονιά.
Εάν το πρόγραμμα ήταν κοινό και είχε κατατεθεί σε δύο Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Αγωγής Υγείας - Πολιτιστικών Θεμάτων) , τότε η φόρμα θα υποβληθεί μόνο μια φορά όχι εδώ αλλά στη διεύθυνση https://goo.gl/Zh3Sh1 .

1. Συμπληρώστε τα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ των εκπαιδευτικών με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
2. Είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν τα στοιχεία με τον αστερίσκο.
3. Στο τέλος πατήστε "Υποβολή"

Σας ενημερώνουμε πως τα στοιχεία σας χρειάζονται για την επικοινωνία των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων της Α΄Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών μαζί σας, είναι απολύτως ασφαλή και δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question