แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับ ผู้ปกครอง และโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
โรงเรียน *
โรงเรียนของท่านมีความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล จำนวน *
โรงเรียนของท่านมีความต้องการโทรทัศน์ จำนวน *
จำนวนผู้ปกครองที่ต้องการกล่องทีวีดิจิตอล *
จำนวนผู้ปกครองที่ต้องการโทรทัศน์ *
ชื่อ-สกุล ผู้กรอกข้อมูล *
ตำแหน่ง *
เบอร์โทรศัพท์ *
ชื่อ - สกุล ผู้รับรองข้อมูล *
ตำแหน่ง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สพป.ระนอง.