ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี)
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมทดสอบความรู้

เงื่อนไขการทดสอบ
๑. ทำการตอบแบบทดสอบได้เพียงครั้งเดียว
๒. ข้อสอบมีจำนวน 20 ข้อ / ข้อละ 5 คะแนน / คะแนนรวม 100 คะแนน
๓. ผู้สอบผ่านเกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตร คือ ผู้ที่ทำคะแนนได้ 80 คะแนน หรือ มากกว่า

เนื้อหา
๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
๒. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
๓. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
Email address *
คำนำหน้านาม *
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทยเท่านั้น) *
กรอกชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทยเท่านั้น
สถานศึกษา *
สถานศึกษา / โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / หน่วยงาน ที่กำลังศึกษาหรือทำงานอยู่
เบอร์โทรศัพท์ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy