สมัครเรียนทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี
เกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมัคร

1.ต้องศึกษาในหลักสูตรที่ใช้เวลา 4 ปี เท่านั้นโดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป (เกรดเฉลี่ย 5 เทอมการศึกษา)
2.จำนวนเงินที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต คำบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
3.ระยะเวลาการให้ทุนตลอดหลักสูตรการศึกษา 4 ปี
4.มอบทุนให้โดยมีมูลค่าทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท จำนวน 3 ทุน
5.นำเอกสารวุฒิการศึกษาของโรงเรียนเดิมมาแสดง
6.เกณฑ์การตัดสินโดยคัดเลือกจากผู้มีคะแนนสูงสุด 1-3 จากการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
ภายในระยะเวลาการขอรับทุน ต้องปฎิบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 ม.ค. 62 ทางเว็บไซต์
8.สอบสัมภาษณ์
วันที่ 19 ม.ค. 62 ณ ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่
9.ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 26 ม.ค. 62 ทางเว็บไซต์
10.รายงานตัว
วันที่ 1-28 ก.พ. 62 ณ ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่
11.พิธีมอบทุน
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
Line ID *
Your answer
มาจากโรงเรียน *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
เกรดเฉลี่ย 5 เทอม (ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 ) *
Your answer
คณะที่ต้องการสมัคร *
Your answer
สาขาวิชา *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Southeast Asia University. Report Abuse - Terms of Service