"Подкрепа за успех" - анкетна карта за директори на образователна институция
Уважаеми директори,
Моля да отделите малко време, за да попълните нашата анкетна карта. Тя е анонимна и за попълването й не изискава никаква предварителна подготовка. Целта на анкетата е да подобрим Вашата работа.
Не попълват анкетата директорите, които участват в проекта "Подкрепа за успех", но нямат назначен образователен медиатор.
ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРИМ ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА!
1. Как се включихте в проект „Подкрепа за успех“? *
2. Сигурни ли сте, че образователният медиатор е необходимост за Вашата образователна институция? *
3. Във връзка с устойчивостта на проект „Подкрепа за успех“ и най-вече с оглед подобряване на работата с деца от уязвими групи е препоръчително след приключването на проектните дейности да се продължи трудовият договор на образователния медиатор със средства на училището. Бихте ли го направили и Вие? *
4. Каква образователна институция ръководите? *
5. Знаете ли, че образователният медиатор е: *
6. Къде прекарва най-често работния си ден назначения от Вас образователен медиатор? *
7. Познавате ли примерната длъжностна характеристика на длъжността ”Образователен медиатор“ съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) и знаете ли, че Вие имате право да я адаптирате към условията на работа при Вас? *
8. Защо не смятате да адаптирате длъжностната характеристика на назначения от Вас образователен медиатор? (отговорят само тези директори, които са отговорили с "да, познавам я, но не смятам да я адаптирам допълнително“
Clear selection
9. Знаете ли от кого се назначава образователния медиатор по проекта и пред кого отчита работата си той по длъжностна характеристика? *
10. Защо според Вас в длъжностната характеристика за образователен медиатор е поставено изискването за познаване на културата и други характерни особености на общностите, с които той работи? *
11. Може ли всеки педагогически специалист от образователната институция, която Вие ръководите да поставя задачи на образователния медиатор без Вашето знание и разрешение? *
12. Смятате ли, че образователният медиатор е затруднен при отчитането на собствената си работа? *
13. От какво естество са неговите проблеми? (отговорят само тези, които са дали положителен отговор в предходния въпрос)
Clear selection
14. Ако някой Ви предложи специализирано обучение за образователен медиатор в какви направления желаете да е то? *
Required
15. Знаете ли, че по време на Българското възраждане помощник-учители са били големи имена в българската история като Райко Жинзифов, Васил Друмев, проф. Марин Дринов, проф. Стефан Бобчев, Иван Вазов, Христо Г. Данов и много други? *
16. Бихте ли дали шанс на Вашия образователен медиатор да завърши висше педагогическо образование, а след това да го назначите като педагогически специалист в ръководения от Вас колектив? *
17. Каква образователна институция ръководите? *
18. Вашата образователна институция се намира в: *
19. Вашият етнически прозход е: *
20. Вашата възраст е: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy