Formularz zgłoszeniowy uczestników i katechetów/opiekunów na finał 28. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (10 - 11 czerwca 2024 r., Niepokalanów)
Z wielką radością zapraszamy na Finał 28. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który odbędzie się w dniach 10 - 11 czerwca 2024 r. w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.
Zgłoszenia wyłącznie za pomocą poniższego formularza prosimy wysyłać do 01.06.2024r. (sobota)
Organizatorzy pokrywają koszt pobytu uczniów i katechetów/opiekunów podczas finału tj. 10-11 czerwca 2024 r. Dojazd do Niepokalanowa i powrót we własnym zakresie. Potrzebę dodatkowego noclegu (opłata na własny koszt) z 9 - 10 czerwca br. oraz z 11 - 12 czerwca br. prosimy zaznaczyć w formularzu.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc noclegowych, nie jesteśmy w stanie zapewnić pokoi jednoosobowych.
Uczeń poniżej 18-go roku życia jest zobowiązany przywieźć ze sobą wypełnioną zgodę rodzica uczestnika niepełnoletniego na udział w wydarzeniu. Katecheta/opiekun sprawujący pieczę nad nieletnim uczniem w czasie wydarzenia (nie będący rodzicem ucznia) powinien wypełnić zgodę katechety/opiekuna na udział w Finale 28. OKWB i dostarczyć ją do Niepokalanowa (wszystkie wymagane zgody należy oddać w czasie rejestracji). Ww. dokumenty do uzupełnienia znajdują się poniżej:

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego na udział w Finale 28. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
:
https://docs.google.com/document/d/1tT8g85nxgTEXVnDxMtbl-v8qpPcCYYzy/edit?usp=sharing&ouid=101948202247235751424&rtpof=true&sd=true

Zgoda katechety (opiekuna) na opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem podczas Finału 28. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej:
https://docs.google.com/document/d/1DGY7hylzvJTa1aK-GzffduOZCZ7ChvLm/edit?usp=sharing&ouid=101948202247235751424&rtpof=true&sd=true

Prosimy, aby niniejszy formularz został wypełniony przez katechetę.

Adres Finału:
Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie)
Paprotnia, ul. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Wybierz archi/diecezję: *
Nazwa szkoły: *
Imię uczestnika: *
Nazwisko uczestnika: *
Płeć uczestnika: *
E-mail uczestnika: *
Telefon kontaktowy uczestnika: *
Pesel uczestnika (informacja będzie wykorzystana wyłącznie w celu ubezpieczenia uczestnika na czas finału. Niepodanie tej informacji jest jednoznaczne z brakiem ubezpieczenia):
Uczestnik w dniach 10 - 11 czerwca 2024 r. (w przypadku osoby niepełnoletniej proszę pamiętać o wypełnieniu zgód rodzica/opiekuna na wyjazd) będzie: *
Nocleg uczestnika: *
Required
Posiłki: *
Required
Preferencje dietetyczne:
*
Required
Możliwość dodatkowego zaangażowania uczestnika podczas Finału: *
Required
Imię i nazwisko katechety przygotowującego ucznia do konkursu: *
E-mail katechety: *
Telefon katechety: *
Opiekun - osoba, z którą przyjedzie uczeń i będzie uczestniczyć w Finale jest: *
Imię opiekuna (osoby, z którą przyjedzie uczeń i będzie z nim w czasie wydarzenia):
Nazwisko opiekuna (osoby, z którą przyjedzie uczeń i będzie z nim w czasie wydarzenia):
Płeć opiekuna (osoby, z którą przyjedzie uczeń i będzie z nim w czasie wydarzenia):
Clear selection
Stan duchowny opiekuna (osoby, z którą przyjedzie uczeń i będzie z nim w czasie wydarzenia):
Clear selection
E-mail opiekuna (osoby, z którą przyjedzie uczeń i będzie z nim w czasie wydarzenia):
Telefon opiekuna (osoby, z którą przyjedzie uczeń i będzie z nim w czasie wydarzenia):
Pesel opiekuna (informacja będzie wykorzystana wyłącznie w celu ubezpieczenia katechety/opiekuna na czas finału. Niepodanie tej informacji jest jednoznaczne z brakiem ubezpieczenia):
Nocleg opiekuna (osoby, z którą przyjedzie uczeń i będzie z nim w czasie wydarzenia):
Środek transportu opiekuna (osoby, z którą przyjedzie uczeń i będzie z nim w czasie wydarzenia):
Uwagi/pytania
Klauzula informacyjna - do zapoznania się:
Administratorem danych jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z siedzibą przy ul. Wspólnej 25, 00-519 Warszawa, e-mail: kancelaria@civitaschristiana.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@civitaschristiana.pl.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji na organizowane przez Stowarzyszenie wydarzenie, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osoby dokonującej zgłoszenia będzie tzw. uzasadniony interes Stowarzyszenia rozumiany jako możliwość zorganizowania wydarzenia Finału 28. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”). Dane te będą przetwarzane przez czas trwania wydarzenia, na które Pan/Pani dokonali zapisu. Dane będą również przetwarzane w celach związanych z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, z zakresu zwłaszcza podatków, rachunkowości, prawa cywilnego, sprawozdawczości finansowej, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO – do czasu przedawnienia tych zobowiązań (w przypadku zobowiązań podatkowych będzie to 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).
Dane osobowe są ujawniane podmiotom udzielającym wsparcia Stowarzyszeniu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami (np. ubezpieczyciele, obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa przesyłek pocztowych i kurierskich). Ponadto dane mogą być udostępnione właściwym organom publicznym, jeśli zaistnieje taki obowiązek prawny.
Dane osobowe będą przetwarzane również w celu związanym z zapewnieniem ochrony ubezpieczeniowej w czasie Finału 28. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit a RODO, przez co rozumie się dobrowolną chęć poddania się ochronie ubezpieczeniowej).
Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.
Informujemy ponadto, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy