SOUHLAS se zpracováním osobních údajů pro RC Radost o.p.s.
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“).

Správce údajů: RC Radost o.p.s.
Ředitel (zástupce správce): Mgr. Monika Macáková
e-mail: info@rcradost.cz
telefon: +420 775 779 323
(dále jen „správce“)

Subjekt údajů: Přátelé RC Radost o.p.s.
(dále jen „subjekt“)

Subjekt uděluje správci souhlas s kontaktováním jeho osoby prostřednictvím e-mailu za účelem informování o činnosti a plánovaných akcích RC Radost o.p.s.

Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů.

Subjekt souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje do odvolání souhlasu.

Subjekt, tímto prohlašuje, že byl informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů má právo:
─ kdykoliv odvolat udělený souhlas,
─ vyžádat si opravu svých osobních údajů,
─ žádat výmaz osobních údajů,
─ vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
─ nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
─ dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem,
─ podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.

Subjekt stvrzuje svůj souhlas uvedením své e-mailové adresy níže a odesláním tohoto elektronického formuláře.
Email address *
Děkujeme za Vaši přízeň!
A copy of your response will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy