โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้าสินค้าอาหารไทยสู่สากล
ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2561 [เวลา 09.00 น. - 17.00 น.]
ณ ห้อง Jupiter 5-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
สัมมนา "Get into the next Level of the U.S. Market"
https://goo.gl/forms/DDx4lemmH7ECfF3C2

สัมมนา "American Market for Organic Products"
https://goo.gl/forms/AHyWwtgWrgKQeNaq2

สัมมนา "Innovative Food Quality and Quality Promotion for Meat Products in the European Market"
https://goo.gl/forms/ECBI2zO2UTPT0gGD2

สัมมนา "Creative Lab"
https://goo.gl/forms/mIYMe8ffc2S3yORO2

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
สัมมนา "Halal Connect : โอกาสธุรกิจฮาลาลไทยในแดนมังกร"
https://goo.gl/forms/WukVhutixLMx3NUw1

สัมมนา "เปิดโอกาสการค้าอิหร่านด้วยสินค้า ฮาลาลไทย"
https://goo.gl/forms/Ia97VBTfBjMrXzZe2

สัมมนา "แนวโน้มความต้องการสินค้าอาหารสุขภาพในตลาดโลก"
https://goo.gl/forms/TijNxA6dW8O8PA8N2

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
การให้คำปรึกษา "Export Clinic 2018 : เจาะลึกตลาดต่างประเทศกับกูรูพาณิชย์" [ทุกประเภท/ชนิดสินค้า]
https://goo.gl/forms/rr53LJ7HbgVnfry33

สัมมนา "ลู่ทางการค้าการลงทุนเมืองผิงเสียง" และกรณีศึกษา e-Logistics ข้ามพรมแดน
https://goo.gl/forms/yRijkitAY8gLpgLn2

สัมมนา "โอกาสตลาดสินค้าอาหารในประเทศเกาหลีใต้"
https://goo.gl/forms/irh9h5WB6fiJQCjo1

จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms