Community Vehicle - Booking Form
MT:

Il-Kunsill Lokali ta’ l-Mdina ngħata fondi mill-Awtorita` tat-Transport Malta fejn inxtrat vettura elettrika.
Dawn il-fondi ingħataw mill-Awtorita` sabiex tipromwovi sistema ta’ ‘shared transport’ u b’hekk jitnaqqas l-ammont ta’ vetturi fil-qalba tal-belt u r-raħal, u wkoll sabiex tgħin lil-anzjani u r-residenti b’diffikulta`, jiffaċilitaw il-bzonnijiet tagħhom ta’ kuljum.

Dan is-servizz ser ikun qiegħed jopera b’sistema ta’ booking, mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mit- 8 ta’ filgħodu sas- 2 ta’ wara nofsinhar għar-Rabat, Ħad-Dingli u l-Imtarfa. Dan is-servizz ser ikun estiz ukoll sal-poliklinika tal-Mosta.

Sabiex resident jagħmel uzu minn dan is-servizz, wieħed għandu jibbukja sa mhux aktar tard minn jumejn qabel fuq in-numru 21450707. Is-servizz qed jingħata fuq bażi 'first come, first served'.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GB:

The Mdina Local Council has been awarded funds in which an electric car has been purchased.
These funds were given by Transport Malta to promote a shared transport system and thus reducing the amount of cars in the core area of the city or village, and also to help the elderly and impaired residents facilitate their daily needs.

This service will be operating by booking from Monday to Friday, from 08:00am till 14:00 for Rabat, Dingli, Mtarfa. This service has also been extended to Mosta Healthcentre.

In order for a resident to make use of this service, one must book not later than two days in advance on 21450707. The service is on a first come, first served basis.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Community Vehicle - Booking Service
Isem u Kunjom / Name and Surname *
Numru ta' kuntatt / Contact Number *
Ġurnata ta' meta teħtieġ tuza s-servizz / Day when you require the service *
MM
/
DD
Time
:
Ħin ta' tluq mill-Imdina / Time leaving Mdina *
Immarka minn fejn tixtieq li jsir il-ġbir / Mark your pick up location *
Agħzel Waħda / Select One:
Fejn tixtieq li jwaqqfek / Mark where you would like to be dropped off *
Agħzel Waħda / Select One:
Minn fejn tixtieq li jiġbrok lura għall-Mdina / Pick up on your return to Mdina *
Agħzel Waħda / Select One:
Ħin ta' ġbir lura lejn l-Mdina / Pick up time *
Agħzel Waħda / Select One:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy